เกมของเรา
รวมเกมให้เล่น

IQ Test
E- card
มุมสัตว์เลี้ยง
E- for Fun
นักประดิษฐ์
นักทดลอง
นักสะสม
นักเขียน
เข้าครัว
เทศกาล
นิทานออนไลน์
นิทานเริงใจ

คุณแม่ตั้งครรภ์
ดูแลลูก
เล่นกับลูก
พัฒนาการเด็ก
เข้าใจวัยรุ่น
ปรึกษาคุณหมอ
Gifted Child
มุมสบายของคุณแม่
ชื่ออะไรดี??
รวมลิ้งค์


Digital Photo Online Lab
Instant Online Solutions for You

 


JOB OPPORTUNITY

บริษัท คิดส์สแควร์ จำกัด เป็นผู้จัดทำเว็บไซต์เพื่อเด็ก และครอบครัว (http://www.kidsquare.com)

จุดประสงค์ :
เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ในครอบครัว เนื้อหาที่นำเสนอจะเน้นกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆของเด็ก และสร้างความเข้าใจให้ผู้ปกครองถึงพัฒนาการในเด็กวัยต่างๆ

เป้าหมายในการพัฒนาเว็บไซต์ :
ภายในปี 2001 ให้เป็นเว็บแรกที่เด็กคิดถึงเมื่อใช้อินเตอร์เน็ต
ภายในปี 2002 ให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลต่างๆ งานบริการ และผลิตภัณฑ์เด็ก และครอบครัวทางอินเตอร์เน็ต

ขณะนี้ทางบริษัทเปิดรับผู้ที่มีความสามารถ และมีความสนใจเข้าร่วมทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ kidsquare.com ในตำแหน่งต่อไปนี้

Web Content
Graphic Design
Games Developer
Public Relation
Marketing Representative

คุณสมบัติโดยรวม
เป็นผู้ที่มีความสนใจ และใช้อินเตอร์เน็ตเป็นประจำ มีความเชื่อมั่นว่ามีฝีมือดี มีความคิดสร้างสรรค์ไม่หยุดนิ่ง ตื่นเต้นไปกับวิวัฒนาการใหม่ๆ ในโลกเทคโนโลยี สามารถทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ ส่งงานได้ตามกำหนดเวลา มีมนุษยสัมพันธ์ดีเลิศ เป็นคนอารมณ์ดี

โปรแกรมที่ต้องมีความเชี่ยวชาญ

Web Content :
Macromedia Dreamweaver or MS Frontpage or html
Graphic Design :
Macromedia Dreamweaver, Macromedia Firework, Macromedia Flash, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
Games Developer :
Macromedia Dreamweaver, Macromedia Flash
Public Relation :
Internet, MS Office
Marketing Representative :
Internet, MS Office

สนใจเชิญส่ง resume พร้อมผลงาน/ตัวอย่างงาน หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2886-4080

 

HOME | NEWS | FUN | GAMES | PARENTING | SHOPPING | ADVERTISE
Copyright and disclaimer 1999-2009, Kids Square Co.,Ltd. Tel.+66(0)2237-7755
Best view with Internet Explorer 8.0 Any suggestion click here

เว็บไซต์ www.kidsquare.com ของบริษัท คิดส์สแควร์ จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2546 ทะเบียนเลขที่ 7100403001240