11
3
7
=
21

 


เครื่องหมายอะไรหนอที่จะมาใส่ในช่องว่างแล้วได้คำตอบเท่ากับ 21 เนี่ย