น้องๆลองเล่นดูนะ หาตัวเลขที่จะมาใส่แทนเครื่องหมายคำถามลองดูแถวอื่นๆเป็นตัวอย่าง
แล้วจะรู้ว่าคำตอบคืออะไรไม่ยากเลยนะ


A B C D
3 5 1 9
2 0 4 6
7 1 0 8
2 3 1 ?
6
8
3
9
1

ถ้าน้องๆคนไหนอยากจะเป็นเด็กคิดเร็วๆ เรียนเลขเก่งๆก็ต้องเกมที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์เลยครับ นอกจากจะสนุกแล้ว ยังทำให้สมองของน้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาด้วยครับ