เกมของเรา
รวมเกมให้เล่น

IQ Test
E- card
มุมสัตว์เลี้ยง
E- for Fun
นักประดิษฐ์
นักทดลอง
นักสะสม
นักเขียน
เข้าครัว
เทศกาล
นิทานออนไลน์
นิทานเริงใจ

คุณแม่ตั้งครรภ์
ดูแลลูก
เล่นกับลูก
พัฒนาการเด็ก
เข้าใจวัยรุ่น
ปรึกษาคุณหมอ
Gifted Child
มุมสบายของคุณแม่
ชื่ออะไรดี??
รวมลิ้งค์


Digital Photo Online Lab
Instant Online Solutions for You

1.หาสิ่งของต่างๆใส่ลงในถาดประมาณ4-5 อย่างจะเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นค่ะ
2.เราต้องจำสิ่งของต่างๆในถาดให้ได้ว่ามีอะไรบ้าง
3.หลังจากจำสิ่งของต่างๆแล้ว ให้เพื่อนนำผ้ามาปิดถาดไว้
4.เพื่อนจะต้องนำของในถาดชิ้นใดชิ้นหนึ่งออกไปแล้วจึงเปิดผ้า
5.หลังจากที่เปิดผ้าแล้ว เราจำได้หรือไม่ว่า สิ่งของที่เพื่อนนำออกไปนั้นคืออะไร ถ้าเราสามารถตอบถูกก็แสดงว่าเรามีความ สามารถในการจำได้อย่างดีทีเดียวค่ะ ลองเล่นสลับกับเพื่อนคนละครั้งแล้วเปลี่ยนสิ่งของเป็นสิ่งต่างๆบ้างด้วยก็ได้ค่ะHOME | NEWS | FUN | GAMES | PARENTING | SHOPPING | ADVERTISE
Copyright and disclaimer 1999-2009, Kids Square Co.,Ltd. Tel.+66(0)2237-7755
Best view with Internet Explorer 8.0 Any suggestion click here

เว็บไซต์ www.kidsquare.com ของบริษัท คิดส์สแควร์ จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2546 ทะเบียนเลขที่ 7100403001240