การเล่นและของเล่น
01 เมษายน 2547
 

        

การเล่นและของเล่น

เล่นคนเดียวได้นานโดยอยู่ใกล้ ๆ ผู้ใหญ่ เล่นใกล้ ๆ เด็กอื่นได้ แต่ไม่เล่นด้วยกัน

ชอบขว้างลูกบอลเล็ก ๆ ชอบผลัก ลากของเล่น ใหญ่ ๆ

เล่นตุ๊กตาแบบบทบาทสมมติ เช่น ป้อนข้าวให้ เล่นเกมส์ จ๊ะเอ๋กับตุ๊กตา

สนุกกับการเล่นขุดทราย ขุดดิน ใส่รถบรรทุกเล็กหรือกระป๋อง ถ้วย ชาม

สามารถเลียนแบบกิจกรรมการเล่นบางอย่างของเด็กโตได้

ชอบเล่นของเล่นที่ต่อ ประกอบเข้ากันได้

ชอบเล่นโทรศัพท์

ชอบเล่นไล่จับกับพี่และพ่อแม่

Copyright and disclaimer 1999-2000, Kids Square Co.,Ltd. Tel.(662) 886-4080