ขาบวม
29 ธันวาคม 2546
 

        

ขาบวม

เมื่อครรภ์ใหญ่ขึ้นประมาณราวเดือนที่ 6-7 ของการตั้งครรภ์ขึ้นไป รกและรังไข่จะมีการสร้างฮอร์โมนบางชนิดเพิ่มขึ้น และมีฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่เพิ่มมากขึ้น จะทำให้เกิดการคั่งของน้ำและเกลือได้ง่ายกว่าปกติ เมื่อมีการคั่งเกิดขึ้น จะทำให้ขาของคุณตึง บวม และปวด ถ้าต้องยืนนานๆ จะทำให้ขาบวมมากขึ้น

การคั่งของน้ำและเกลือนี้อาจจะทำให้ความดันโลหิตของคุณสูงขึ้น เมื่อเป็นเช่นนี้ควรให้หมอตรวจร่างกายโดยละเอียด ถ้ามีความดันโลหิตสูง จริงจะต้องพักผ่อนมากขึ้น และในบางคนถ้าความดันโลหิตสูงและอาจตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะ จะเข้าข่ายของอาการโรคครรภ์เป็นพิษ จึงควรรีบควบคุมการทานอาหาร น้ำและเกลือ เมื่อน้ำหนักตัวขึ้นเร็วกว่าเกณฑ์ปกติ เช่น น้ำหนักขึ้นสัปดาห์ละ 1 กิโลกรัม การหมั่นชั่งน้ำหนักตัวในระยะนี้จะช่วยป้องกันการบวมได้เช่นกัน

Copyright and disclaimer 1999-2000, Kids Square Co.,Ltd. Tel.(662) 886-4080