เทวรูปแห่งโชคลาภ
17 กันยายน 2546
 

        

ชายผู้หนึ่งได้เทวรูปแห่งโชคลาภเป็นมรดกตกทอดจากผู้เป็นบิดาซึ่งเสียชีวิตไปนานแล้ว เขาพยายามแสดงความเคารพบูชากราบไหว้อยู่เสมอทุกวันคืนมิได้ขาด แต่โชคลาภก็มิเคยย่างกรายมาเยือนเขาเลย แม้สักครั้งเดียว ฐานะความเป็นอยู่เคยยากจนอย่างไรก็คงยังเป็นอยู่เช่นนั้น

"นี่น่ะหรือเทวรูปแห่งโชคลาภมรดกของพ่อ" เขากล่าวเสียงตัดพ้อเมื่อเดินเข้าไปหยุดยืนอยู่ตรงหน้า "ข้าจะไม่กราบไหว้บูชาท่านอีกต่อไปแล้ว"

พูดขาดคำเขาก็เหวี่ยงไม้ในมือใส่ทันที เป็นผลให้เทวรูปพลัดตกจากแท่นแตกกระจาย เหรียญเงินเหรียญทองที่บรรจุอยู่ภายในเทวรุปตกกระจายเกลื่อนพื้นห้อง

โชคลาภอาจกำลังรอเราอยู่ตรงหน้า หากรู้จักเอื้อมมือไขว่คว้าค้นหาย่อมได้พบสมความตั้งใจ

Copyright and disclaimer 1999-2000, Kids Square Co.,Ltd. Tel.(662) 886-4080