ต้นสนกับต้นฉำฉา
16 กันยายน 2546
 

        


ณ ป่าแห่งหนึ่ง ต้นสนได้กล่าวอวดตัวกับต้นฉำฉาเพื่อนของมันว่า "ในป่าแห่งนี้เราเป็นไม้ที่มีค่าที่สุด ส่วนเจ้านั้นหาค่าอะไรไม่ได้เลย เมื่อใดที่มนุษย์ถือขวานเข้ามาในป่าเพื่อหาไม้ไปสร้างบ้าน เขาย่อมต้องการต้นสนอย่างข้า ไม่ใช่ต้นฉำฉาอย่างเจ้า"

ต้นฉำฉารู้สึกหมั่นไส้จึงย้อนกลับไปทันทีว่า "คงจริงอย่าที่เจ้าพูดนั่นแหละ แต่ทุกครั้งที่มนุษย์ถือขวานเข้ามาในป่า ดูเหมือนว่าเจ้าอยากเป็นต้นฉำฉาอย่างข้ามากกว่าต้นสนใช่หรือไม่"ผู้ที่อยู่ในฐานะร่ำรวยหรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงส่ง มักจะเต็มไปด้วยอันตรายและศัตรู ส่วนผู้ต่ำต้อยแม้จะไม่เป็นที่รู้จักหรือได้รับเกียรติอันใด แต่ก็มีความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยกว่า

Copyright and disclaimer 1999-2000, Kids Square Co.,Ltd. Tel.(662) 886-4080