ราชสีห์กับที่ปรึกษาทั้งสาม
28 กันยายน 2546
 

        

ราชสีห์ตัวหนึ่งอยากรู้ว่า ลมหายใจของตนมีกลิ่นอย่างไร วันหนึ่งจึงเรียกที่ปรึกษาทั้ง
สามของตนอันได้แก่ แกะ หมาป่า และหมาจิ้งจอกให้มาช่วยพิสูจน์ สัตว์ทั้งสามจำต้องตอบคำถามด้วยความเกรงกลัวในอำนาจของเจ้าป่า

"ลมหายใจของท่านมีกลิ่นเหม็นรุนแรงมาก" แกะตอบตามความเป็นจริง

"เจ้าบังอาจพูดโกหก แสดงวาจาสามหาวใส่ข้า สมควรต้องถูกลงโทษ" ราชสีห์ใช้อุ้งเท้าตะปบใส่แกะจนมันถึงแก่ความตาย

แล้วหันมาถามหมาป่า "แล้วเจ้าล่ะว่ายังไง"

หมาป่าเห็นชะตากรรมของแกะ จึงรีบตอบระล่ำระลัก "ท่านเจ้าป่า ลมหายใจของท่าน มีกลิ่นหอมยิ่งนัก"

"เจ้าบังอาจพูดจาประจบสอพลอตลบตะแลง สมควรต้องถูกลงโทษ"

เมื่อสิงโตสังหารหมาป่าแล้วจึงหันมาถามหมาจิ้งจอกบ้าง
" ไหนเจ้าลองบอกมาซิ ว่าลมหายใจของข้ามีกลิ่นอย่างไร"
"ขอโทษทีท่านเจ้าป่า วันนี้บังเอิญข้าเป็นหวัด จมูกใช้ดมกลิ่นอะไรไม่ได้เลย"
คำตอบอย่างชาญฉลาด ทำให้หมาจิ้งจอกรอดตัวไปอย่างหวุดหวิด

ผู้มีไหวพริบสติปัญญาย่อมมีหนทางเอาตัวรอดได้ แม้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายล่อแหลมต่อชีวิต

Copyright and disclaimer 1999-2000, Kids Square Co.,Ltd. Tel.(662) 886-4080