ถึงเวลาเปลี่ยนพี่เลี้ยงได้แล้ว
15 กันยายน 2546
 

        

แม้คุณจะคิดว่าได้เลือกตัวพี่เลี้ยงมาเป็นอย่างดีแล้วก็ตาม แต่การที่ลูกมีปัญหากับพี่เลี้ยงก็อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ คุณจะมีวิธีสังเกตได้อย่างไรว่าลูก ของคุณต้องการเปลี่ยนพี่เลี้ยงใหม่ วันนี้เรามีวิธีการดีๆมาแนะนำค่ะ
สังเกตพฤติกรรมของลูกว่าเปลี่ยนไปหรือไม่หลังจากอยู่กับพี่เลี้ยง 
ลองถามลูกดูว่าทำอะไรกับพี่เลี้ยงบ้าง และถ้าพฤติกรรมของลูกเปลี่ยนไป ลองถามพี่เลี้ยงดูว่าสังเกตเห็นอะไรเปลี่ยนไปบ้าง พี่เลี้ยงอาจช่วยตอบปัญหาของคุณได้
ถ้าลูกบอกว่าเขาไม่มีความสุขเมื่ออยู่กับพี่เลี้ยงคนนี้ ก็ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนพี่เลี้ยงใหม่ได้แล้ว เพราะคุณควรจะฟังความคิดเห็นของลูกบ้าง และลูกควร จะเข้ากันได้กับคนที่จะมาเป็นพี่เลี้ยง
ถ้าพี่เลี้ยงเด็กไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กนัก ลองหากล่องของเล่นมาให้ลูกเล่นเยอะๆ อาจหาสีไม้ สีเทียน สมุดระบายสีไว้ให้ลูกเล่นบ้าง
พี่เลี้ยงบางคนอาจอนุญาตให้เด็กดูทีวีมากเกินไป ลองพูดคุยกับพี่เลี้ยงดูว่าคุณไม่ต้องการให้เขาดูทีวีมากนัก แต่ลองหากิจกรรมสนุกสนานให้เด็กเล่นแทน ซึ่งพี่เลี้ยงเองก็สามารถมีส่วนร่วมในการคิดหาเกมใหม่ๆได้
พี่เลี้ยงบางคนติดนิสัยดูทีวีมากเกินไป จนไม่เอาใจใส่ต่อลูกน้อยของคุณ คุณอาจหาพี่เลี้ยงใหม่ที่มีเวลาให้ลูกคุณได้อย่างเต็มที่มาแทนคนเก่าจะดีกว่า
Copyright and disclaimer 1999-2000, Kids Square Co.,Ltd. Tel.(662) 886-4080