เกมของเรา
รวมเกมให้เล่น

IQ Test
E- card
มุมสัตว์เลี้ยง
E- for Fun
นักประดิษฐ์
นักทดลอง
นักสะสม
นักเขียน
เข้าครัว
เทศกาล
นิทานออนไลน์
นิทานเริงใจ

คุณแม่ตั้งครรภ์
ดูแลลูก
เล่นกับลูก
พัฒนาการเด็ก
เข้าใจวัยรุ่น
ปรึกษาคุณหมอ
Gifted Child
มุมสบายของคุณแม่
ชื่ออะไรดี??
รวมลิ้งค์


Digital Photo Online Lab
Instant Online Solutions for You


Category: กิจกรรมสำหรับเล่นกับลูก :: การฟัง และการพูด
หมวดสนทนา หมวดหนังสือและรูปภาพ

 Search  


ลูกพูดได้ช้า
โดยปกติแล้วเด็กที่อยู่ในช่วงอายุ 0-2 ปี จะเริ่มพูดเป็นคำๆ ได้
แต่ยังไม่ชัดเจนนัก เช่น หม่ำ ๆ ในกรณีที่พ่อแม่สังเกตเห็นว่าลูกของตนไม่พูด เมื่ออายุได้ 1-2 ปีแล้ว อาจมีสาเหตุได้จาก ความผิดปกติของระบบการได้ยิน

ลูกพูดติดอ่าง
การที่ลูกพูดคำซ้ำๆ ไม่ออกเป็นประโยคเสียที เราเรียกว่าพูดติดอ่าง การพูดติดอ่างนอกจากจะเป็น เรื่องของกรรมพันธุ์แล้ว ยังถือว่าการเลี้ยงดูและจิตใจก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่ทำให้ลูกพูดติดอ่างได้

ลูกพูดไม่ชัด
ลูกอาจจะพูดไม่ชัดในบางคำ ที่พบบ่อยมากมักเป็นการออกเสียงพยัญชนะบางตัวไม่ชัด หรือเสียงวรรณยุกต์บางเสียงที่ไม่ชัด โดยส่วนใหญ่เรามักจะไม่พบสาเหตุของการพูดไม่ชัด แต่มันก็มีบางอย่างที่อาจจะเป็นสาเหตุได้

เกมหัดพูด
เมื่อลูกน้อยของคุณเริ่มทำเสียงอ้อแอ้ เป็นเสียงสูงต่ำที่ยังไม่ค่อยเป็นภาษา ออกมาแสดงว่าเขาอยากจะหัดเปล่งเสียงออกมาแล้ว คุณต้องช่วยเขา โดยเริ่มจาก การตั้งใจฟังเสียงที่เขาเปล่งออกมา แล้วเปล่งเสียงเลียนแบบ เสียงเขา เหมือนกับเป็นการส่งเสียงตอบ กระตุ้นให้เขาเปล

กิจกรรมสำหรับการฟังและการพูด
การเรียนรู้การฟังและการพูดเป็นพัฒนาการทีสำคัญสำหรับเด็ก หลายคนอาจคิดว่าเด็กยังไม่รู้เรื่อง และไม่เข้าใจในสิ่งที่ผู้ใหญ่พูด แต่จริงๆแล้วตั้งแต่วัยทารกขึ้นไปเด็กจะเริ่มจดจำโครงสร้างของภาษา จากการฟังสิ่งที่ได้ยิน จากนั้นจึงค่อยๆ เลียนแบบ และเริ่มจะเปล่งเสียง 

HOME | NEWS | FUN | GAMES | PARENTING | SHOPPING | ADVERTISE
Copyright and disclaimer 1999-2009, Kids Square Co.,Ltd. Tel.+66(0)2237-7755
Best view with Internet Explorer 8.0 Any suggestion click here

เว็บไซต์ www.kidsquare.com ของบริษัท คิดส์สแควร์ จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2546 ทะเบียนเลขที่ 7100403001240