เกมของเรา
รวมเกมให้เล่น

IQ Test
E- card
มุมสัตว์เลี้ยง
E- for Fun
นักประดิษฐ์
นักทดลอง
นักสะสม
นักเขียน
เข้าครัว
เทศกาล
นิทานออนไลน์
นิทานเริงใจ

คุณแม่ตั้งครรภ์
ดูแลลูก
เล่นกับลูก
พัฒนาการเด็ก
เข้าใจวัยรุ่น
ปรึกษาคุณหมอ
Gifted Child
มุมสบายของคุณแม่
ชื่ออะไรดี??
รวมลิ้งค์


Digital Photo Online Lab
Instant Online Solutions for You


Category: คู่มือการเตรียมตัวเมื่อตั้งครรภ์ :: สัปดาห์ที่ 13-16

 Search  


การเคลื่อนไหวให้ถูกวิธี
คุณอาจจะได้เรียนรู้ว่าไม่ควรใช้ร่างกายหักโหมเกินไปก็ต่อเมื่อคุณตั้งครรภ์นี้แหละ เพราะเมื่อตั้งครรภ์น้ำหนักตัวคุณจะเพิ่มขึ้น อาการปวดต่างๆก็จะเกิดตามมาการเรียนรู้การเคลื่อนไหวที่ถูกวิธี จึงเกิดตามาด้วยเช่นกัน

การตรวจอัลตราซาวด์
การตรวจอัลตราซาวด์เป็นการตรวจโดยใช้คลื่นความถี่เสียง โดยคลื่นดังกล่าวจะแปรเป็นสัญญาณภาพซึ่งจะปรากฏอยู่บนจอภาพ

ทารกในครรภ์
ทารกในช่วง 16 สัปดาห์แรกอวัยวะจะเริ่มพัฒนาขึ้น น้ำคร่ำ เนื่อเยื่อรวมถึงรกที่อยู่ในมดลูกทั้งหมดนี้จะคอยช่วยในการดำรงชีวิตของลูก

สัปดาห์ที่ 16
ระบบภายในร่างกายจะร่างกายจะปรับสภาพ ให้รับกับการตั้งครรภ์ได้แล้ว อาการที่คุณเคยเวียนหัว อาเจียนและเหนื่อยง่ายจะเริ่มหายไป 

HOME | NEWS | FUN | GAMES | PARENTING | SHOPPING | ADVERTISE
Copyright and disclaimer 1999-2009, Kids Square Co.,Ltd. Tel.+66(0)2237-7755
Best view with Internet Explorer 8.0 Any suggestion click here

เว็บไซต์ www.kidsquare.com ของบริษัท คิดส์สแควร์ จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2546 ทะเบียนเลขที่ 7100403001240