เกมของเรา
รวมเกมให้เล่น

IQ Test
E- card
มุมสัตว์เลี้ยง
E- for Fun
นักประดิษฐ์
นักทดลอง
นักสะสม
นักเขียน
เข้าครัว
เทศกาล
นิทานออนไลน์
นิทานเริงใจ

คุณแม่ตั้งครรภ์
ดูแลลูก
เล่นกับลูก
พัฒนาการเด็ก
เข้าใจวัยรุ่น
ปรึกษาคุณหมอ
Gifted Child
มุมสบายของคุณแม่
ชื่ออะไรดี??
รวมลิ้งค์


Digital Photo Online Lab
Instant Online Solutions for You


Category: เทศกาล :: วันพืชมงคล

 Search  


พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล
พระราชพิธีจรดพระนังคัลหรือที่เราเรียกกันว่า พิธีแรกนาขวัญนี้ สมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา และกรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชกาลที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 มีแต่พิธีพราหมณ์เท่านั้น ต่อมาในรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งการพระราชพิธีพืช 

HOME | NEWS | FUN | GAMES | PARENTING | SHOPPING | ADVERTISE
Copyright and disclaimer 1999-2009, Kids Square Co.,Ltd. Tel.+66(0)2237-7755
Best view with Internet Explorer 8.0 Any suggestion click here

เว็บไซต์ www.kidsquare.com ของบริษัท คิดส์สแควร์ จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2546 ทะเบียนเลขที่ 7100403001240