เกมของเรา
รวมเกมให้เล่น

IQ Test
E- card
มุมสัตว์เลี้ยง
E- for Fun
นักประดิษฐ์
นักทดลอง
นักสะสม
นักเขียน
เข้าครัว
เทศกาล
นิทานออนไลน์
นิทานเริงใจ

คุณแม่ตั้งครรภ์
ดูแลลูก
เล่นกับลูก
พัฒนาการเด็ก
เข้าใจวัยรุ่น
ปรึกษาคุณหมอ
Gifted Child
มุมสบายของคุณแม่
ชื่ออะไรดี??
รวมลิ้งค์


Digital Photo Online Lab
Instant Online Solutions for You


Category: ดูแลลูก :: เด็กพิเศษ

 Search  


เด็กสมาธิสั้น
เด็กที่มีปัญหาสมาธิสั้น ได้รับการบรรยายในวารสารการแพทย์อย่างเป็นทางการเมื่อเกือบ 100 ปีแล้ว คือ ในปี ค.ศ. 1902 นายแพทย์ Still ได้บรรยายถึงเด็กกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีปัญหาซนและสมาธิสั้น เขาพบว่าสาเหตุเกิดจาก ปัญหาทางสมองและไม่ได้มีสาเหตุจากการเลี้ยงดูที่ไม่ถูกต้

เด็กที่มีความพิการทางร่างกาย
เด็กที่มีความพิการทางร่างกายจำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษาจากคุณหมอจนกว่าจะเติบใหญ่ จุดสำคัญที่สุด เขาต้องการจะให้ผู้คนปฏิบัติต่อเขาอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนเช่นการปฏิบัติต่อเด็กอื่น ๆ

เด็กที่บกพร่องในการมองเห็น
หากพิจารณาจากความสามารถในการปรับตัวให้ทำงานได้ในสถานการณ์ปกติ รวมทั้งการไปโรงเรียน เราจะเห็นว่าเด็กตาบอดมีความพิการน้อยกว่าเด็กหูหนวก

เด็กที่มีความบกพร่องในการได้ยิน
เด็กจะพูดออกเสียงได้ถูกต้องก็ต้องได้ยินเสียงเสียก่อน ถ้าเด็กได้ยินเสียง เด็กจะเลียนเสียง แล้วค่อยปรับเสียงให้กับคำ คุณพ่อคุณแม่ไม่อาจแน่ใจว่า เด็กจะรับเสียงได้เต็มที่หรือไม่ ถ้าเป็นเด็กโตก็

เด็กอ่านช้า
พัฒนาการล่าช้าในการใช้ภาษาพูดมักจะเกิดขึ้นก่อนความผิดปกติในการอ่านและเขียนส่วนใหญ่แล้ว

ลูกพูดติดอ่าง
การพูดติดอ่างนอกจากจะเป็น เรื่องของกรรมพันธุ์แล้ว ยังถือว่าการเลี้ยงดูและจิตใจก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ ลูกพูดติดอ่างได้


เด็กพูดช้า
โดยปกติแล้วเด็กที่อยู่ในช่วงอายุ 0-2 ปี จะเริ่มพูดเป็นคำ ๆ ได้ แต่ยังไม่ชัดเจนนัก เช่น หม่ำ ๆ ในกรณีที่พ่อแม่สังเกตเห็นว่าลูกของตนไม่พูด เมื่ออายุได้ 1-2 ปีแล้ว อาจมีสาเหตุได้จาก


เด็กเมินโลก
พ่อแม่ที่เฝ้าสังเกตการณ์ลูกน้อยอย่างใกล้ชิด จะพบว่า อาการเด็กเมินโลกจะปรากฏให้เห็นก่อนอายุ 30 เดือน เด็กอาจจะไม่แสดงอาการยินดียินร้ายเมื่อถูกยกขึ้นจากอู่หรือมีการกอดรัด เด็กทารกอาจจะเป็น “ เด็กดี “ ที่นอนนิ่งอยู่กับที่ นอนหลับยาวนานจนแทบจะลืมตื่น ไม่ออกเส

เด็กออทิสติค
คือเด็กที่ไม่สามารถมีพัฒนาการด้านสังคม อารมณ์ การพูด ภาษา และการสื่อความหมายที่เป็นไปตามวัยได้อย่างเหมาะสม ซึ่งคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตเห็นได้

เด็กปัญญาอ่อน
คุณเคยได้ยินคำปรารภจากเพื่อน ๆ ในที่ทำงาน หรือจากคนในครอบครัว ของคุณบ้างไหมว่า "ป่านนี้แล้วลูกยังคอไม่แข็งเลย คว่ำยังไม่ได้ อายุ 1 ปี ยังไม่เกาะยืน หรืออายุ 2 ปี

เด็กอัจฉริยะ
จริงๆแล้วหมายถึงความสามารถทางปัญญาสูง มีสมรรถนะในการคิด ประดิษฐ์ สรรค์สร้างสิ่งใหม่ๆให้แก่โลกมนุษย์ ถ้าพูดถึงอัจฉริยะนึกถึงใครกันบ้างคะ ในหลวงของเราก็ได้รับการยกย่องว่า เป็นพระผู้มีอัจฉริยะภาพ ดังที่พวกเราทุกคนได้ 

HOME | NEWS | FUN | GAMES | PARENTING | SHOPPING | ADVERTISE
Copyright and disclaimer 1999-2009, Kids Square Co.,Ltd. Tel.+66(0)2237-7755
Best view with Internet Explorer 8.0 Any suggestion click here

๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝไซต๏ฟฝ www.kidsquare.com ๏ฟฝอง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัท ๏ฟฝิด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝำกัด
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ็นผ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝะกอบ๏ฟฝ๏ฟฝรพาณิช๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ็กท๏ฟฝอนิก๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝิน๏ฟฝ๏ฟฝรจ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยน๏ฟฝาณิช๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัฒ๏ฟฝาธ๏ฟฝรกิจ๏ฟฝ๏ฟฝรค๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝะท๏ฟฝวง๏ฟฝาณิช๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝรก๏ฟฝาค๏ฟฝ 2546 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยน๏ฟฝลข๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7100403001240