เกมของเรา
รวมเกมให้เล่น

IQ Test
E- card
มุมสัตว์เลี้ยง
E- for Fun
นักประดิษฐ์
นักทดลอง
นักสะสม
นักเขียน
เข้าครัว
เทศกาล
นิทานออนไลน์
นิทานเริงใจ

คุณแม่ตั้งครรภ์
ดูแลลูก
เล่นกับลูก
พัฒนาการเด็ก
เข้าใจวัยรุ่น
ปรึกษาคุณหมอ
Gifted Child
มุมสบายของคุณแม่
ชื่ออะไรดี??
รวมลิ้งค์


Digital Photo Online Lab
Instant Online Solutions for You


Category: พัฒนาการเด็ก :: พัฒนาการทางความคิด

 Search  


หนังสือสายฝน
นำกระดาษเปล่ามาเย็บเป็นเล่ม แล้วเขียนที่หน้าปกสมุดว่า " ฝนช่วยทำให้สิ่งต่างๆเจริญเติบโต " หลังจากนั้นนำสมุดมาแจกให้เด็กๆคนละเล่ม ให้เด็กๆคิดและมองหาภาพจากตามนิตยสารต่างๆว่ามีอะไรบ้างที่ฝนจะช่วยให้เจริญเติบโตได้

การพัฒนาเพื่อคุณภาพและความสุข
เมื่อลูกน้อยเกิดมาพ่อแม่มักหวังและอยากให้ลูกเป็นเด็กฉลาด เก่ง และเป็นที่หนึ่งในทุกๆ ด้าน แต่ความฉลาดและเก่งเป็นสิ่งที่เด็กมีมาแต่กำเนิดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพันธุกรรมและปัจจัยอีกหลายอย่าง ดังนั้น เราจึงควรที่จะส่งเสริมให้ลูกได้ใช้ความสามารถเต็มตามศักยภาพที่มี

เวลา
พฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กในเรื่องเวลา มีดังต่อไปนี้

หุ่นนิ้ว
เล่านิทานผ่านหุ่นนิ้ว ช่วยให้เด็กมีจินตนาการจากการเล่นสมมติ เสริมพัฒนาการทางอารมณ์ ภาษา ได้อย่างเพลิดเพลิน 

HOME | NEWS | FUN | GAMES | PARENTING | SHOPPING | ADVERTISE
Copyright and disclaimer 1999-2009, Kids Square Co.,Ltd. Tel.+66(0)2237-7755
Best view with Internet Explorer 8.0 Any suggestion click here

เว็บไซต์ www.kidsquare.com ของบริษัท คิดส์สแควร์ จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2546 ทะเบียนเลขที่ 7100403001240