เกมของเรา
รวมเกมให้เล่น

IQ Test
E- card
มุมสัตว์เลี้ยง
E- for Fun
นักประดิษฐ์
นักทดลอง
นักสะสม
นักเขียน
เข้าครัว
เทศกาล
นิทานออนไลน์
นิทานเริงใจ

คุณแม่ตั้งครรภ์
ดูแลลูก
เล่นกับลูก
พัฒนาการเด็ก
เข้าใจวัยรุ่น
ปรึกษาคุณหมอ
Gifted Child
มุมสบายของคุณแม่
ชื่ออะไรดี??
รวมลิ้งค์


Digital Photo Online Lab
Instant Online Solutions for You


Category: ปรึกษาคุณหมอ :: ปัญหาพัฒนาการ

 Search  


ลูกฉลาดเกินไปจะทำอย่างไรดี
เด็กฉลาดมากเกินไป หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "เด็กอัจฉริยะ" จะมีความพร้อม ในการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ มากกว่าเด็กปกติทั่วไปในวัยเดียวกัน พ่อแม่อาจสังเกตได้ จากความสามารถทางการเรียน

หลักการสังเกตเมื่อลูกเติบโตไม่สมวัย
การเติบโตไม่สมวัย คือ การที่เด็กไม่สามารถทำในสิ่งที่ควรจะทำได้เมื่อถึง อายุนั้น ๆ เราไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่าเกิดจากอะไร แต่คุณพ่อคุณแม่ควรรู้ว่า การเติบโตปกติในช่วงขวบปีแรก ลูกสามารถทำอะไรได้บ้าง

ออทิสติค
คือเด็กที่ไม่สามารถมีพัฒนาการด้านสังคม อารมณ์ การพูด ภาษา และการสื่อความหมายที่เป็นไปตามวัยได้อย่างเหมาะสม ซึ่งคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตเห็นได้ ในช่วง 3 ขวบแรก ของชีวิต ในขวบปีแรก

ลูกพูดติดอ่าง
ในวัยเรียน การพูดติดอ่างของเด็กอาจจะเป็นผลมาจากความตึงเครียดทางอารมณ์ ของเด็ก มีผลทำให้กล้ามเนื้อที่ใช้ในการพูด ทำงานไม่ประสานกัน หรืออีกนัยหนึ่ง ก็เนื่องมาจากการตื่นเต้นตกใจ

ปัญญาอ่อนเป็นอย่างไร
คุณเคยได้ยินคำปรารถจากเพื่อน ๆ ในที่ทำงาน หรือจากคนในครอบครัว ของคุณบ้างไหมว่า "ป่านนี้แล้วลูกยังคอไม่แข็งเลย คว่ำยังไม่ได้ อายุ 1 ปี ยังไม่เกาะยืน หรืออายุ 2 ปี แล้วยังไม่พูด

ปัญหาลูกพูดได้ช้า
โดยปกติแล้วเด็กที่อยู่ในช่วงอายุ 0-2 ปี จะเริ่มพูดเป็นคำ ๆ ได้
แต่ยังไม่ชัดเจนนัก เช่น หม่ำ ๆ ในกรณีที่พ่อแม่สังเกตเห็นว่าลูกของตนไม่พูด เมื่ออายุได้ 1-2 ปีแล้ว อาจมีสาเหตุได้จาก
 

HOME | NEWS | FUN | GAMES | PARENTING | SHOPPING | ADVERTISE
Copyright and disclaimer 1999-2009, Kids Square Co.,Ltd. Tel.+66(0)2237-7755
Best view with Internet Explorer 8.0 Any suggestion click here

เว็บไซต์ www.kidsquare.com ของบริษัท คิดส์สแควร์ จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2546 ทะเบียนเลขที่ 7100403001240