เกมของเรา
รวมเกมให้เล่น

IQ Test
E- card
มุมสัตว์เลี้ยง
E- for Fun
นักประดิษฐ์
นักทดลอง
นักสะสม
นักเขียน
เข้าครัว
เทศกาล
นิทานออนไลน์
นิทานเริงใจ

คุณแม่ตั้งครรภ์
ดูแลลูก
เล่นกับลูก
พัฒนาการเด็ก
เข้าใจวัยรุ่น
ปรึกษาคุณหมอ
Gifted Child
มุมสบายของคุณแม่
ชื่ออะไรดี??
รวมลิ้งค์


Digital Photo Online Lab
Instant Online Solutions for You


Category: พัฒนาการเด็ก :: 5 - 6 ขวบ

 Search  


สติปัญญา
ชอบฝึกสมองลองปัญญา นับนิ้วมือข้างหนึ่งต่อเนื่องไปอีข้างหนึ่งได้ และบอกจำนวนสอ่งของได้

อารมณ์และจิตใจ
รู้จักกลัว อธิบายถึงความกลัวและความวิตกกังวลนั้นได้ดีขึ้น ชอบเป็นอิสระ อยากให้ทุกคนปฏิบัติเหมือนเขาเป็นผู้ใหญ่

สังคม
รู้จักการผูกมิตร การแบ่งปันของเล่น การเป็นเพื่อนกัน

ภาษา
พูดได้คล่องแคล่วและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ แต่ยังออกเสียงพยัญชนะบางตัวไม่ได้ชัดเจน เช่น ส ว ฟ

กล้ามเนื้อเล็ก


กล้ามเนื้อใหญ่


พัฒนาการของเด็ก 5-6 ขวบ
จัดการเรื่องแต่งตัวได้เอง เช่น ติดกระดุมเม็ดโต ฯลฯ ยังมีปัญหาเกี่ยวกับกระดุมเม็ดเล็ก ๆ ยังผูกเชือกรองเท้าหรือผูกโบว์ไม่ได้
ชอบทำกิจวัตรประจำวันตามลำพังตัวเขาเอง 

HOME | NEWS | FUN | GAMES | PARENTING | SHOPPING | ADVERTISE
Copyright and disclaimer 1999-2009, Kids Square Co.,Ltd. Tel.+66(0)2237-7755
Best view with Internet Explorer 8.0 Any suggestion click here

เว็บไซต์ www.kidsquare.com ของบริษัท คิดส์สแควร์ จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2546 ทะเบียนเลขที่ 7100403001240