เกมของเรา
รวมเกมให้เล่น

IQ Test
E- card
มุมสัตว์เลี้ยง
E- for Fun
นักประดิษฐ์
นักทดลอง
นักสะสม
นักเขียน
เข้าครัว
เทศกาล
นิทานออนไลน์
นิทานเริงใจ

คุณแม่ตั้งครรภ์
ดูแลลูก
เล่นกับลูก
พัฒนาการเด็ก
เข้าใจวัยรุ่น
ปรึกษาคุณหมอ
Gifted Child
มุมสบายของคุณแม่
ชื่ออะไรดี??
รวมลิ้งค์


Digital Photo Online Lab
Instant Online Solutions for You


Category: พัฒนาการเด็ก :: เดือนที่ 23

 Search  


การเล่นของเล่น
เล่นคนเดียวได้อย่างเพลิดเพลิน ถ้ามีผู้ใหญ่อยู่ใกล้ ๆ บางคนชอบแยกชิ้นส่วนของของเล่น หรือประกอบเข้าด้วยกัน หรือเอาอันหนึ่งไปใส่อีกอันหนึ่ง เรียกได้ว่าแวววิศวกรน้อยเริ่มออกล่ะ

บุคลิกภาพและจิตใจ
บางคนจะกลัวที่จะไม่ได้รับการยอมรับและการถูกปฏิเสธจากผู้อื่น บางคนจะรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจ สามารถทำอะไรบางอย่างได้สำเร็จ

ประสาทสัมผัส
มีความสนใจในเวลาสั้น ๆ จะเปลี่ยนกิจกรรม และเปลี่ยนความสนใจอยู่เสมอ

สังคม
ชอบมีส่วนร่วมในงานบ้าน ชอบทำให้ผู้อื่นพอใจ อยากเป็นตัวของตัวเอง

ภาษา
พูดคำศัพท์ได้ชัดเจนประมาณ 20 คำ เวลาหิวข้าวหรือน้ำจะร้องบอกได้ ยังคงชอบใช้สีหน้าท่าทาง ส่งเสียงคำราม ในการสื่อสารมากกว่าพูด


กล้ามเนื้อเล็ก
สามารถใช้ช้อนและแก้วน้ำได้อย่างคล่องแคล่ว สวมรองเท้า หรือติดกระดุมเองได้แล้ว

กล้ามเนื้อใหญ่
วิ่งได้ดีขึ้น ระยะนี้ชอบวิ่งมากกว่าเดิน กระโดดสองขาอยู่กับที่ได้ ขี่จักรยานสามล้อเล็กได้ 

HOME | NEWS | FUN | GAMES | PARENTING | SHOPPING | ADVERTISE
Copyright and disclaimer 1999-2009, Kids Square Co.,Ltd. Tel.+66(0)2237-7755
Best view with Internet Explorer 8.0 Any suggestion click here

เว็บไซต์ www.kidsquare.com ของบริษัท คิดส์สแควร์ จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2546 ทะเบียนเลขที่ 7100403001240