เกมของเรา
รวมเกมให้เล่น

IQ Test
E- card
มุมสัตว์เลี้ยง
E- for Fun
นักประดิษฐ์
นักทดลอง
นักสะสม
นักเขียน
เข้าครัว
เทศกาล
นิทานออนไลน์
นิทานเริงใจ

คุณแม่ตั้งครรภ์
ดูแลลูก
เล่นกับลูก
พัฒนาการเด็ก
เข้าใจวัยรุ่น
ปรึกษาคุณหมอ
Gifted Child
มุมสบายของคุณแม่
ชื่ออะไรดี??
รวมลิ้งค์


Digital Photo Online Lab
Instant Online Solutions for You


Category: พัฒนาการเด็ก :: เดือนที่ 22

 Search  


สังคม
ถ้าถูกปล่อยให้อยู่คนเดียวจะมองหาผู้ใหญ่ เรียกร้องความสนใจจากผู้อื่น ค้นพบว่าการใช้คำพูดสามารถเรียกความสนใจจากคนในครอบครัวได้ เช่น ร้องเรียกให้ทำอะไรให้


ประสาทสัมผัส
ชอบฟังเพลงกล่อมเด็กและบางครั้งก็ร้องคลอตาม

บุคลิกภาพและจิตใจ
แสดงความรักต่อพ่อแม่ หรือผู้ใหญ่ที่โปรดปราณมาก ชอบทดสอบข้อจำกัดต่าง ๆ รวมทั้งสิทธิและความสามารถของตัวเองด้วย

ภาษา
สามารถเชื่อมคำสองคำเวลาพูดได้ เวลาถามว่า " ปากอยู่ไหน” จะชี้ที่ปากหรืออ้าปากให้ดู สนใจเสียงต่าง ๆ และคำซ้ำ ๆ กัน เลียนแบบเสียงพูดของผู้ใหญ่และพูดตามได้

กล้ามเนื้อเล็ก
สอนให้เอาของเก็บเข้าที่ได้ สามารถช่วยแต่งตัวให้ตัวเองได้ ถอดเสื้อผ้าออกเองได้เกือบทั้งหมด สวมรองเท้าได้เอง แต่ยังผูกเชือกติดกระดุมไม่ได้


กล้ามเนื้อใหญ่
มีกิจกรรมการเล่นต่าง ๆ มากมายที่จะทดสอบความสามารถของกล้ามเนื้อใหญ่ที่เกี่ยวกับความเร็ว เช่น วิ่ง เดิน ปีนป่ายเร็ว ๆ กระโดดสองขาลงจากขั้นบันไดขั้นที่หนึ่งได้ เดินและวิ่งได้เก่งและคล่องแคล่วขึ้นมาก เดินขึ้นและเดินลงบันได้ได้โดยมือจับราวบันไดไว้หรือมีคนจูง แ 

HOME | NEWS | FUN | GAMES | PARENTING | SHOPPING | ADVERTISE
Copyright and disclaimer 1999-2009, Kids Square Co.,Ltd. Tel.+66(0)2237-7755
Best view with Internet Explorer 8.0 Any suggestion click here

เว็บไซต์ www.kidsquare.com ของบริษัท คิดส์สแควร์ จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2546 ทะเบียนเลขที่ 7100403001240