เกมของเรา
รวมเกมให้เล่น

IQ Test
E- card
มุมสัตว์เลี้ยง
E- for Fun
นักประดิษฐ์
นักทดลอง
นักสะสม
นักเขียน
เข้าครัว
เทศกาล
นิทานออนไลน์
นิทานเริงใจ

คุณแม่ตั้งครรภ์
ดูแลลูก
เล่นกับลูก
พัฒนาการเด็ก
เข้าใจวัยรุ่น
ปรึกษาคุณหมอ
Gifted Child
มุมสบายของคุณแม่
ชื่ออะไรดี??
รวมลิ้งค์


Digital Photo Online Lab
Instant Online Solutions for You


Category: คู่มือการเตรียมตัวเมื่อตั้งครรภ์ :: สัปดาห์ที่ 13-16 :: การตรวจอัลตราซาวด์

การตรวจอัลตราซาวด์
10 กันยายน 2546
  
        

การตรวจอัลตราซาวด์เป็นการตรวจโดยใช้คลื่นความถี่เสียง โดยคลื่นดังกล่าวจะแปรเป็นสัญญาณภาพซึ่งจะปรากฏอยู่บนจอภาพ การตรวจโดยวิธีนี้จะแสดงขนาดและรูปร่างของทารกในครรภ์ โดยจะตรวจในช่วงที่ 4 และสามารถตรวจหาเพศของทารกและการวางตัวของทารกว่าเป็นอย่างไร การตรวจอัลตร้าซาวด์ยังสามารถตรวจดูว่าคุณได้ลูกแฝดหรือไม่ รวมถึงการตรวจหาความผิดปกติในทารก แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการวิจัยที่แน่ชัดว่าการตรวจอัลตร้าซาวด์ จะส่งผลอย่างไรต่อทารกบ้าง การตรวจจึงควรจะใช้ต่อเมื่อจำเป็นเท่านั้น ถ้าคุณไม่ต้องการรับการตรวจด้วยวิธีนี้ก็สามารถทำได้ ถ้าคุณต้องการได้รับการตรวจอัลตร้าซาวด์ คุณจะถามอะไรแพทย์ผู้ตรวจก่อนที่คุณจะตรวจจริง ? คุณต้องการจะรู้ข้อมูลอะไรบ้างจากการตรวจอัลตร้าซาวด์?
ชื่อ-นามสกุล *
อีเมล์
รายละเอียด
รูปประกอบ
 


หัวข้อในกลุ่มนี้
สัปดาห์ที่ 16 [ 4662 ]
ทารกในครรภ์ [ 14043 ]
การตรวจอัลตราซาวด์ [ 5541 ]
การเคลื่อนไหวให้ถูกวิธี [ 4928 ]
 

 

 

HOME | NEWS | FUN | GAMES | PARENTING | SHOPPING | ADVERTISE
Copyright and disclaimer 1999-2009, Kids Square Co.,Ltd. Tel.+66(0)2237-7755
Best view with Internet Explorer 8.0 Any suggestion click here

เว็บไซต์ www.kidsquare.com ของบริษัท คิดส์สแควร์ จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2546 ทะเบียนเลขที่ 7100403001240