เกมของเรา
รวมเกมให้เล่น

IQ Test
E- card
มุมสัตว์เลี้ยง
E- for Fun
นักประดิษฐ์
นักทดลอง
นักสะสม
นักเขียน
เข้าครัว
เทศกาล
นิทานออนไลน์
นิทานเริงใจ

คุณแม่ตั้งครรภ์
ดูแลลูก
เล่นกับลูก
พัฒนาการเด็ก
เข้าใจวัยรุ่น
ปรึกษาคุณหมอ
Gifted Child
มุมสบายของคุณแม่
ชื่ออะไรดี??
รวมลิ้งค์


Digital Photo Online Lab
Instant Online Solutions for You


Category: ปรึกษาคุณหมอ :: ความรักความเข้าใจ :: แม่จ๋า ! อย่าทิ้งหนูนะ

แม่จ๋า ! อย่าทิ้งหนูนะ
By : ขอขอบคุณกองสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ที่ให้การสนับสนุนข้อมูล
09 กันยายน 2546
  
        ธรรมชาติของเด็กวัยนี้ ยังพึ่งตัวเองไม่ได้ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เพราะ ฉะนั้น จะกลัวและกังวลต่อการทอดทิ้งของพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ และในรายที่กลัวมาก อาจพบประสบการณ์ จากสิ่งเหล่านี้
1. ถูกทิ้งให้อยู่ลำพังคนเดียวนาน ๆ โดยอาจจะอยู่กับคนแปลกหน้า หรือสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย เช่น แม่มีธุระจึงนำลูกไปฝากไว้กับคนที่ไม่คุ้นเคยเป็นเวลานาน 
2. การมารับเด็กผิดเวลานานเกินไป ตามที่ตกลงกับเด็กไว้
3. การที่เด็กเคยโดนผู้ใหญ่ขู่ หรือคาดโทษว่าจะส่งให้ไปอยู่กับผู้อื่นที่เด็ก ไม่อยากอยู่ เช่น โรงเรียนประจำ บ้านครู ส่งตำรวจ สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ฯลฯ 
จากการที่เด็กได้รับประสบการณ์ดังกล่าวข้างต้น ทำให้เด็กเกิดจินตนาการ ที่เกินกว่าความเป็นจริง ฉะนั้นพ่อแม่ควรต้องแก้ไขปรับปรุงตามสาเหตุดังกล่าว หรือถ้าเด็กพูดว่า อย่าทิ้งหนู คุณควรปลอบโยนและแสดงให้เห็นถึงความรัก ความอบอุ่นเพื่อให้เกิดความสบายของเด็กขึ้น  หมอนคู่ใจเปลี่ยนได้ไหม  คุณพ่อคุณแม่มักจะพบปัญหาที่ลูกในวัย 3-5 ปี ติดผ้าห่ม ติดหมอน ติดผ้าอ้อม หรือตุ๊กตาเก่า ๆ  การติดสิ่งเหล่านี้ไม่ถือว่าผิดปกติแต่อย่างใด เด็กต้องการสิ่ง เหล่านี้ เพื่อยึดเป็นหลักประกันความมั่นคงทางจิตใจ ในระยะที่เด็กเริ่มแยกจาก แม่ไปสู่ความเป็นตัวของตัวเอง คุณพ่อคุณแม่และผู้เลี้ยงดูจะต้องรู้ว่าเด็กยังมี ความต้องการใกล้ชิดกับคุณพ่อคุณแม่เหมือนเมื่อครั้งที่ลูกยังเป็นทารกอยู่ ดังนั้นจึงควรที่จะให ้ความรักความอบอุ่น คุณอาจจะต้องยอมให้เด็กติดสิ่งของ เหล่านี้ ได้ในขอบเขตที่จำกัด เช่น ในบ้าน หรือในเวลาจะนอนเท่านั้น คุณต้องไม่ยอมให้เด็กนำไปโรงเรียน หรือเวลาที่ไปนอกบ้าน คุณควรจะต้องใจเย็นและค่อย ๆ แยกสิ่งของเหล่านั้นออกจากเด็ก โดยหาสิ่งใหม่มาแทน เช่น ของเล่นที่เด็กชอบ จะเป็นการช่วยให้เด็กค่อย ๆ เลิก ไปเอง การติดสิ่งของนี้ถ้าพบในเด็กโตอายุ 5-6 ปีขึ้นไป อาจส่งผลต่อการพัฒนา ด้านบุคลิกภาพของลูกในอนาคตเพราะลูกมักจะไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง ต้องพึ่งพาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (โตขึ้นอาจกลายเป็นการติดเพื่อน ปรับตัวได้ยากบ้าง) ดังนั้นพ่อแม่ ควรนำเด็กไปขอรับ บริการสุขภาพจิตยังศูนย์บริการสาธารณสุข ที่ใกล้บ้านเพื่อให้มั่นใจว่าจะเตรียมพร้อมในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านนี้ ของลูกต่อไปอย่างไร ให้ลูกสามารถปรับตัวได้เหมาะสมที่สุด
ชื่อ-นามสกุล *
อีเมล์
รายละเอียด
รูปประกอบ
 


หัวข้อในกลุ่มนี้
ทำไมแม่รักน้องมากกว่าหนู [ 4010 ]
ปัญหาเด็กกลัวถูกทอดทิ้ง [ 3718 ]
ลูกเกาะติดแม่แจ [ 4044 ]
ลูกร้องไห้มีสาเหตุ (อ้อน 3 เดือน) [ 4329 ]
แม่จ๋า ! อย่าทิ้งหนูนะ [ 3412 ]
 

 

 

HOME | NEWS | FUN | GAMES | PARENTING | SHOPPING | ADVERTISE
Copyright and disclaimer 1999-2009, Kids Square Co.,Ltd. Tel.+66(0)2237-7755
Best view with Internet Explorer 8.0 Any suggestion click here

เว็บไซต์ www.kidsquare.com ของบริษัท คิดส์สแควร์ จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2546 ทะเบียนเลขที่ 7100403001240