เกมของเรา
รวมเกมให้เล่น

IQ Test
E- card
มุมสัตว์เลี้ยง
E- for Fun
นักประดิษฐ์
นักทดลอง
นักสะสม
นักเขียน
เข้าครัว
เทศกาล
นิทานออนไลน์
นิทานเริงใจ

คุณแม่ตั้งครรภ์
ดูแลลูก
เล่นกับลูก
พัฒนาการเด็ก
เข้าใจวัยรุ่น
ปรึกษาคุณหมอ
Gifted Child
มุมสบายของคุณแม่
ชื่ออะไรดี??
รวมลิ้งค์


Digital Photo Online Lab
Instant Online Solutions for You


Category: เทศกาล :: วัตฉัตรมงคล :: พระราชพิธี ๑

พระราชพิธี ๑
03 กันยายน 2546
Total Post : 1
  
        สำหรับขั้นตอนของพิธีที่สำคัญๆ แบ่งออกได้เป็น ๕ ลำดับ ดังนี้คือ
๑. ขั้นเตรียมพิธี
๒. พิธีเบื้องต้น
๓. พิธีบรมราชาภิเษก
๔. พิธีเบื้องปลาย และ
๕. เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

พระราชพิธีที่ประกอบขึ้นก่อนวันพระฤกษ์บรมราชาภิเษก
๑. ขั้นเตรียมพิธี
มีการตักน้ำและตั้งพิธีเสกน้ำสำหรับถวายเป็นน้ำอภิเษกและน้ำสรงมูรธาภิเษก สำหรับน้ำอภิเษกนั้นต้นตำราให้ใช้น้ำจากแม่น้ำ ๕ สายในชมพูทวีป เรียกว่า ปัจญมหานที แต่ในเมืองไทยในรัชกาลปัจจุบัน ได้ตักน้ำมาจากสถานที่สำคัญต่างๆ ๑๘ แห่ง และทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ ณ พุทธเจดีย์ที่สำคัญตามจังหวัดต่างๆทั่วราชอาณาจักร แล้วส่งเข้ามาเจือปนเป็นน้ำมุรธาภิเษกให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสรง และทรงรับน้ำอภิเษกในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกต่อไป
พระพุทธเจดีย์ที่สำคัญที่ตั้งพิธีทำน้ำอภิเษก ทั้ง ๑๘ แห่ง คือ
๑. จังหวัดสระบุรี ตั้งที่พระพุทธบาท
๒. จังหวัดพิษณุโลก ตั้งที่วัดพระศรีมหาธาตุ
๓. จังหวัดสุโขทัย ตั้งที่วัดพระมหาธาตุ
๔. จังหวัดนครปฐม ตั้งที่พระปฐมเจดีย์
๕. จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งที่วัดพระมหาธาตุ
๖. จังหวัดลำพูน ตั้งที่พระธาตุหริภุญชัย
๗. จังหวัดนครพนม ตั้งที่พระธาตุพนม
๘. จังหวัดน่าน ตั้งที่พระธาตุแช่แห้ง
๙. จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งที่บึงพระลานชัย
๑๐. จังหวัดเพชรบุรี ตั้งที่วัดมหาธาตุ
๑๑. จังหวัดชัยนาท ตั้งที่วัดพระบรมธาตุ
๑๒. จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งที่วัดโสธร
๑๓. จังหวัดนครราชสีมา ตั้งที่วัดพระนารายณ์มหาราช
๑๔. จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งที่วัดศรีทอง
๑๕. จังหวัดจันทบุรี ตั้งที่วัดพลับ
๑๖. จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งที่วัดมหาธาตุ อำเภอไชยา
๑๗. จังหวัดปัตตานี ตั้งที่วัดตานีณรสโมสร
๑๘. จังหวัดภูเก็ต ตั้งที่วัดทอง

น้ำสำหรับสรงมูรธาภิเษกเป็นน้ำที่เจือด้วยน้ำจากปัญจมหานทีในอินเดีย คือ แม่น้ำคงคา ยมนา อิรวดี สรภู มหิ และจากปัญจสุทธคงคา ในแม่น้ำสำคัญทั้ง ๕ ของไทย คือ
๑. แม่น้ำเจ้าพระยา ตักที่ตำบลบางแก้ว จังหวัดอ่างทอง
๒. แม่น้ำเพชรบุรี ตักที่ตำบลท่าชัย จังหวดัเพชรบุรี
๓. แม่น้ำราชบุรี ตักที่ตำบลดาวดึงษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม
๔. แม่น้ำป่าสัก ตักที่ตำบลท่าราบ จังหวดัสระบุรี
๕. แม่น้ำบางปะกง ตักที่ตำบลบึงพระอาจารย์ จังหวัดนครนายก
และน้ำ ๔ สระคือ สระเกศ สระแก้ว สระคงคา สระยมนา ในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเคยใช้เป็นน้ำสรงมาแต่โบราณ
นอกจากนี้ยังมีพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏดวงพระบรมราชสมภาพ (ดวงเกิด) และแกะพระราชลัญจกร (ดวงตราประจำรัชกาล) โดยได้มีการประกอบพระพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ในวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๓ ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม


ความเห็นที่ 1 [202.57.182.* ]

ไม่มี

รส
   [ 1/07/2006 20:38 ]


ชื่อ-นามสกุล *
อีเมล์
รายละเอียด
รูปประกอบ
 


หัวข้อในกลุ่มนี้
วันฉัตรมงคล [ 2663 ]
พระราชพิธี ๑ [ 3308 ]
พระราชพิธี ๒ [ 2869 ]
พระราชพิธี ๓ [ 1981 ]
วันเฉลิมพระราชพิธีในอดีต [ 2418 ]
การจัดงานวันฉัตรมงคลในปัจจุบัน [ 2581 ]
กิจกรรมที่ควรปฏิบัติ [ 2060 ]
 

 

 

HOME | NEWS | FUN | GAMES | PARENTING | SHOPPING | ADVERTISE
Copyright and disclaimer 1999-2009, Kids Square Co.,Ltd. Tel.+66(0)2237-7755
Best view with Internet Explorer 8.0 Any suggestion click here

เว็บไซต์ www.kidsquare.com ของบริษัท คิดส์สแควร์ จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2546 ทะเบียนเลขที่ 7100403001240