เกมของเรา
รวมเกมให้เล่น

IQ Test
E- card
มุมสัตว์เลี้ยง
E- for Fun
นักประดิษฐ์
นักทดลอง
นักสะสม
นักเขียน
เข้าครัว
เทศกาล
นิทานออนไลน์
นิทานเริงใจ

คุณแม่ตั้งครรภ์
ดูแลลูก
เล่นกับลูก
พัฒนาการเด็ก
เข้าใจวัยรุ่น
ปรึกษาคุณหมอ
Gifted Child
มุมสบายของคุณแม่
ชื่ออะไรดี??
รวมลิ้งค์


Digital Photo Online Lab
Instant Online Solutions for You


Category: เทศกาล :: วันสงกรานต์ :: วันมหาสงกรานต์

วันมหาสงกรานต์
03 กันยายน 2546
  
        

เรายังถือว่า วันสงกรานต์เป็นวันปีใหม่เดิมของไทยมาตั้งแต่โบราณ โดยถือเอาวันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกปี เป็นวันสงกรานต์ ช่วงสงกรานต์นั้นมีอยู่ ๓ วัน คือ ถือเอาวันที่ ๑๓ เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์ วันที่ ๑๔ เมษายน เป็นวันเนา(วันกลาง) และวันที่ ๑๕ เมษายน เป็นวันสุดท้าย เรียกว่า วันเถลิงศก

การถือเอาวันที่ ๑๓ เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์ เป็นคติดเดิมของชาวอินเดียฝ่ายเหนือซึ่งเป็นวันที่พระอาทิตย์ยกขึ้นสู่ราศีเมษ (ถึงปีต่อๆมาได้คลาดเคลื่อนไปก็ยังถือวันที่ ๑๓ เป็นวันสงกรานต์) เป็นช่วงที่พ้นจากอากาศหนาว ต้นไม้เริ่มผลิดอกออกช่อ ฝูงสัตว์ที่เคยจำศีลออกหากินอีกครั้ง ธรรมชาติกลับฟื้นคืนสู่ความมีชีวิตชีวาอีกคราหนึ่ง ชาวอินเดียจึงถือเอาช่วงต้นฤดูใหม่ นี้เป็นวันขึ้นปีใหม่เฉลิมฉลองแสดงความยินดีเล่นนักขัตฤกษ์สงกรานต์กัน

ในเมืองไทยมีฤดูกาลที่สอดคล้องกับชาวอินเดีย เพราะในช่วงเมษายนการเก็บเกี่ยวข้าวกล้าได้ผ่านพ้นไปแล้ว งานในไร่นาหยุดลงชั่วคราว จึงถือเอาวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ตามแบบอย่างอินเดียโดยมีการทำบุญตักบาตร ก่อพระทราย หรือเจดีย์ทราย ปล่อยนกปล่อยปลา รดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ เล่นสาดน้ำกันสำหรับหนุ่มสาว และเล่นนักขัตฤกษ์กันเป็นประเพณีต่อมาตั้งแต่ครั้งโบราณ

ชื่อ-นามสกุล *
อีเมล์
รายละเอียด
รูปประกอบ
 


หัวข้อในกลุ่มนี้
สุขสันต์วันสงกรานต์ [ 2446 ]
ประวัติวันสงกรานต์ [ 13504 ]
วันมหาสงกรานต์ [ 3284 ]
ประวัติความเป็นมา [ 5595 ]
นางสงกรานต์ทั้งเจ็ด [ 5287 ]
ข้อสังเกตเกี่ยวกับวันสงกรานต์ [ 2859 ]
การทำบุญในวันสงกรานต์ [ 3361 ]
การทำบุญ ๒ [ 3550 ]
การรดน้ำผู้ใหญ่และผู้ที่เคารพนับถือ [ 5448 ]
การเล่นสาดน้ำสำหรับหนุ่มสาว [ 3241 ]
การละเล่นพื้นเมืองในวันสงกรานต์ [ 7692 ]
การสรงน้ำพระสงฆ์ [ 3672 ]
 

 

 

HOME | NEWS | FUN | GAMES | PARENTING | SHOPPING | ADVERTISE
Copyright and disclaimer 1999-2009, Kids Square Co.,Ltd. Tel.+66(0)2237-7755
Best view with Internet Explorer 8.0 Any suggestion click here

เว็บไซต์ www.kidsquare.com ของบริษัท คิดส์สแควร์ จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2546 ทะเบียนเลขที่ 7100403001240