เกมของเรา
รวมเกมให้เล่น

IQ Test
E- card
มุมสัตว์เลี้ยง
E- for Fun
นักประดิษฐ์
นักทดลอง
นักสะสม
นักเขียน
เข้าครัว
เทศกาล
นิทานออนไลน์
นิทานเริงใจ

คุณแม่ตั้งครรภ์
ดูแลลูก
เล่นกับลูก
พัฒนาการเด็ก
เข้าใจวัยรุ่น
ปรึกษาคุณหมอ
Gifted Child
มุมสบายของคุณแม่
ชื่ออะไรดี??
รวมลิ้งค์


Digital Photo Online Lab
Instant Online Solutions for You


Category: เทศกาล :: ทอดกฐิน :: พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน

พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน
11 สิงหาคม 2547
Total Post : 9
  
        

พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน

พิธีทอดกฐินนี้ได้ปฏิบัติกันมาแต่โบราณ ในแผ่นดินศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงก็ปรากฏว่า ประชาชนพลเมืองสมัยนั้นได้บำเพ็ญกุศลถวายพระกฐินในเทศกาลออกพรรษาด้วย แต่จะได้ทำเป็นพิธีหลวงอย่างไรหรือไม่นั้นไม่ปรากฏหลักฐาน มาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นี้เมื่อถึงเทศกาลทอดกฐิน พระมหากษัตริย์ในฐานะที่ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปภัมภกนั้นจะต้องเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐินตามพระอารามหลวงต่าง ๆ แต่โดยที่พระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักรนั้นมีมากเหลือเกิน สุดที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปถวายพระพระกฐินให้ครบถ้วนได้ จึงต้องเปิดโอกาสให้กระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ ตลอดจนคณะบุคคลหรือบุคคลที่สมควรรับพระราชทานผ้าพระกฐินไปทอดกฐิน ประเภทนี้จึงเรียกว่า กฐินพระราชทาน คงสงวนพระอารามหลวงที่สำคัญทั้งในพระนครและต่างจังหวัด ไว้รวม 16 พระอาราม สำหรับที่จะได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดเอง เสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เองเพียงปีละ 8 หรือ 9 พระอาราม นอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระราชวงศ์หรือองคมนตรี หรือบุคคลที่สมควรเป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นผู้ถวายผ้าพระกฐินแทน
นอกจากการเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐินเป็นทางราชการแล้ว พระมหากษัตริย์ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดกฐิน ณ พระอารามต่าง ๆ ที่มิใช่อารามหลวง เป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลส่วนพระองค์อีกด้วย กฐินส่วนพระองค์นี้ในสมัยก่อนรัชกาลที่ 5 จะเรียกว่าอย่างไรนั้นยังไม่พบหลักฐานมาเรียกกันว่ากฐินต้นในรัชกาลที่ 5

ในรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงดำเนินรอยพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินต้นเป็นประจำทุกปี การจะเสด็จฯ ไปถวายผ้าพระกฐินมาก่อน ประชาชนในท้องถิ่นมีความศรัทธาเลื่อมใสในวัดนั้นมาก และประชาชนในท้องถิ่นนั้นไม่ค่อยมีโอกาสได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปจะได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดด้วย

การเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนแห่ทั้งทางบกและทางเรือ ตามประเพณีโบราณ ขบวนแห่สำหรับพระมหากษัตริย์นั้นมีอยู่ 9 ขบวน ขบวนทางน้ำ 5 ขบวน และขบวนทางบกอีก 4 ขบวน ตั้งแต่เปลี่ยนการปกครองเป็นต้นมาเราไม่เคยได้เห็นกฐินขบวนพยุหยาตราทั้งทางบกและทางเรือ จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่โรงเก็บเรือพระราชพิธีในคลองบางกอกน้อย ทอดพระเนตรเห็นเรืออยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม จึงทรงพระราชดำริว่า ถ้าจะโปรดให้มีการฟื้นฟูประเพณีการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราชลมารคขึ้น ก็จะดูไม่เป็นการสิ้นเปลืองอะไรนัก เพราะคนที่ใช้กำลังทหารเรือ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายทำขึ้นครั้งเดียวก็ใช้ได้นานปี ส่วนประโยชน์ที่จะพึงได้รับนั้นมีอยู่มากมาย และหลายทางด้วยกัน เช่น เรือพระราชพิธีต่าง ๆ อันสวยงามและทรงคุณค่าในทางศิลปอย่างยิ่งนั้นก็จะได้รับการดูแลรักษาและบูรณะซ่อมแซมให้ดีอยู่เสมอ เป็นการรักษาสมบัติอันมีค่าของชาติให้มีอายุยืนยาวออกไป ทั้งจะได้เป็นการฟื้นฟูขนบประเพณีอันดีที่บรรพชนของเราได้กระทำมาแล้วแต่ปางก่อน ให้ดำรงคงอยู่เป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาติ เป็นการบำรุงขวัญและก่อให้เกิดความภาคภูมิใจของคนไทย ทั้งยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมของชาติที่มีมาแต่โบราณกาลให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวต่างประเทศอยู่ตลอดกาลด้วย นี่เป็นสาเหตุที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการฟื้นฟูประเพณีการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราชลมารคขึ้น


ความเห็นที่ 1 [61.90.179.* ]
สู้เราม่ายด้าย
1234
   [ 12/09/2005 15:54 ]ความเห็นที่ 2 [125.24.33.* ]
เป็นงานที่ดีมากเลย  ชอบจังสนุก
นู๋ดิ่ง
   [ 24/01/2006 22:23 ]ความเห็นที่ 3 [203.151.77.* ]
ดีมากเลยยยยย
ไซยูกิ
   [ 5/06/2006 20:12 ]ความเห็นที่ 4 [58.9.145.* ]
very very very vrery good
   [ 27/07/2006 19:31 ]ความเห็นที่ 5 [124.120.36.* ]

^-^

กำ
   [ 26/07/2007 21:12 ]ความเห็นที่ 6 [61.7.174.* ]
ดีมากมากเลยค่ะ
ดีมากค่ะ
   [ 5/11/2007 12:49 ]ความเห็นที่ 7 [61.7.174.* ]
ดีมากมากเลยค่ะ
ดีมากค่ะ
   [ 5/11/2007 12:49 ]ความเห็นที่ 8 [61.7.174.* ]
ดีมากมากเลยค่ะ
ดีมากค่ะ
   [ 5/11/2007 12:49 ]ความเห็นที่ 9 [61.7.174.* ]
ดีมากมากเลยค่ะ
ดีมากค่ะ
   [ 5/11/2007 12:49 ]


ชื่อ-นามสกุล *
อีเมล์
รายละเอียด
รูปประกอบ
 


หัวข้อในกลุ่มนี้
พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน [ 4002 ]
 

 

 

HOME | NEWS | FUN | GAMES | PARENTING | SHOPPING | ADVERTISE
Copyright and disclaimer 1999-2009, Kids Square Co.,Ltd. Tel.+66(0)2237-7755
Best view with Internet Explorer 8.0 Any suggestion click here

๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝไซต๏ฟฝ www.kidsquare.com ๏ฟฝอง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัท ๏ฟฝิด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝำกัด
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ็นผ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝะกอบ๏ฟฝ๏ฟฝรพาณิช๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ็กท๏ฟฝอนิก๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝิน๏ฟฝ๏ฟฝรจ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยน๏ฟฝาณิช๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัฒ๏ฟฝาธ๏ฟฝรกิจ๏ฟฝ๏ฟฝรค๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝะท๏ฟฝวง๏ฟฝาณิช๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝรก๏ฟฝาค๏ฟฝ 2546 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยน๏ฟฝลข๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7100403001240