เกมของเรา
รวมเกมให้เล่น

IQ Test
E- card
มุมสัตว์เลี้ยง
E- for Fun
นักประดิษฐ์
นักทดลอง
นักสะสม
นักเขียน
เข้าครัว
เทศกาล
นิทานออนไลน์
นิทานเริงใจ

คุณแม่ตั้งครรภ์
ดูแลลูก
เล่นกับลูก
พัฒนาการเด็ก
เข้าใจวัยรุ่น
ปรึกษาคุณหมอ
Gifted Child
มุมสบายของคุณแม่
ชื่ออะไรดี??
รวมลิ้งค์


Digital Photo Online Lab
Instant Online Solutions for You


Category: นิทานอีสป :: The Horse and the Ass

The Horse and the Ass
By : Aesop
18 สิงหาคม 2547
Total Post : 31
  
        

A Horse and an Ass were travelling together, the Horse prancing along in its fine trappings, the Ass carrying with difficulty the heavy weight in its panniers. "I wish I were you," sighed the Ass; "nothing to do and well fed, and all that fine harness upon you." Next day, however, there was a great battle, and the Horse was wounded to death in the final charge of the day. His friend, the Ass, happened to pass by shortly afterwards and found him on the point of death. "I was wrong," said the Ass:

"Better humble security than gilded danger."


ความเห็นที่ 1 [61.90.66.* ]

ม้าและลากำลังเดินทางด้วยกัน, ม้า prancing ตามในการดักดีของมัน, ลาที่ถือกับความลำบากน้ำหนักหนักในของมัน panniers. "ฉันปราถนาว่าฉันคือคุณ," sighed ลา; "ไม่มีสิ่งใดเพื่อทำและfed ดี, และทุกสิ่งทุกอย่างในจำพวกนั้นอานม้าดีบนคุณ." วันถัดไป, อย่างไรก็ตาม, มีสงครามที่ยิ่งใหญ่, และม้าบาดเจ็บเพื่อความตายในชาร์จสุดท้ายของวัน. เพื่อนของเขา, ลา, เกิดขึ้นกับผ่านโดยครู่เดียวภายหลังและเขาค้นพบบนจุดของความตาย. "ฉันผิด," บอกลา:

"ความปลอดภัยถ่อมตัวดีกว่ากว่าอันตรายที่ทาทอง.

เอ
   [ 30/08/2004 11:59 ]ความเห็นที่ 2 [203.150.217.* ]

ม้าและลากำลังเดินทางด้วยกัน, ม้า prancing ตามในการดักดีของมัน, ลาที่ถือกับความลำบากน้ำหนักหนักในของมัน panniers. "ฉันปราถนาว่าฉันคือคุณ," sighed ลา; "ไม่มีสิ่งใดเพื่อทำและfed ดี, และทุกสิ่งทุกอย่างในจำพวกนั้นอานม้าดีบนคุณ." วันถัดไป, อย่างไรก็ตาม, มีสงครามที่ยิ่งใหญ่, และม้าบาดเจ็บเพื่อความตายในชาร์จสุดท้ายของวัน. เพื่อนของเขา, ลา, เกิดขึ้นกับผ่านโดยครู่เดียวภายหลังและเขาค้นพบบนจุดของความตาย. "ฉันผิด," บอกลา:

"ความปลอดภัยถ่อมตัวดีกว่ากว่าอันตรายที่ทาทอง.

อารดา สุขเกื้อ
   [ 6/12/2004 09:34 ]ความเห็นที่ 3 [203.150.217.* ]

ม้าและลากำลังเดินทางด้วยกัน, ม้า prancing ตามในการดักดีของมัน, ลาที่ถือกับความลำบากน้ำหนักหนักในของมัน panniers. "ฉันปราถนาว่าฉันคือคุณ," sighed ลา; "ไม่มีสิ่งใดเพื่อทำและfed ดี, และทุกสิ่งทุกอย่างในจำพวกนั้นอานม้าดีบนคุณ." วันถัดไป, อย่างไรก็ตาม, มีสงครามที่ยิ่งใหญ่, และม้าบาดเจ็บเพื่อความตายในชาร์จสุดท้ายของวัน. เพื่อนของเขา, ลา, เกิดขึ้นกับผ่านโดยครู่เดียวภายหลังและเขาค้นพบบนจุดของความตาย. "ฉันผิด," บอกลา:

"ความปลอดภัยถ่อมตัวดีกว่ากว่าอันตรายที่ทาทอง.

อารดา สุขเกื้อ
   [ 6/12/2004 09:37 ]ความเห็นที่ 4 [203.150.217.* ]

ม้าและลากำลังเดินทางด้วยกัน, ม้า prancing ตามในการดักดีของมัน, ลาที่ถือกับความลำบากน้ำหนักหนักในของมัน panniers. "ฉันปราถนาว่าฉันคือคุณ," sighed ลา; "ไม่มีสิ่งใดเพื่อทำและfed ดี, และทุกสิ่งทุกอย่างในจำพวกนั้นอานม้าดีบนคุณ." วันถัดไป, อย่างไรก็ตาม, มีสงครามที่ยิ่งใหญ่, และม้าบาดเจ็บเพื่อความตายในชาร์จสุดท้ายของวัน. เพื่อนของเขา, ลา, เกิดขึ้นกับผ่านโดยครู่เดียวภายหลังและเขาค้นพบบนจุดของความตาย. "ฉันผิด," บอกลา:

"ความปลอดภัยถ่อมตัวดีกว่ากว่าอันตรายที่ทาทอง.

อารดา สุขเกื้อ
   [ 6/12/2004 09:43 ]ความเห็นที่ 5 [203.113.71.* ]

สมาชิกพิเศษ

ซา.................หนุก.........................มาก

ยอยอ
   [ 3/08/2005 17:26 ]ความเห็นที่ 6 [61.19.220.* ]
ครั้งเมื่อม้าและลาเดินทางร่วมเส้นทางเดียวกันในวันหนึ่ง ตัวของม้าประดับเครื่องครบด้วยอานสำหรับสงครามและเกราะสวยงามเป็นมันวาว มันวิ่งยกขาหน้าก้าวสลับกับอย่างสง่างาม ขณะที่ลาเดินโซเซโงนเงนไปตามถนนเพราะบรรทุกของมาหนักมาก "ฉันอยากเป็นท่านบ้าง" ลาส่งเสียงอย่างเหนื่อยอ่อน "ไม่ต้องทำอะไร กินก็ดี และยังได้ใส่บังเหียนหรู ๆ อีก"
ต่อมาไม่นาน ได้เกิดสงครามขึ้น ม้าตัวนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสและตายในวันเดียวกัน...ส่วนลาเพื่อนของมัน หลังจากวันนั้น บังเอิญได้ผ่านไปยังที่ที่ม้านอนตายอยู่
"ฉันคิดผิดซะแล้ว" ลารำพึง "ต่ำต้อยแต่ปลอดภัยดีกว่าความโก้หรูที่นำสู่หายนะ
ป้านิดของนายไอซ
   [ 11/11/2005 15:37 ]ความเห็นที่ 7 [61.19.41.* ]
ครั้งเมื่อม้าและลาเดินทางร่วมเส้นทางเดียวกันในวันหนึ่ง ตัวของม้าประดับเครื่องครบด้วยอานสำหรับสงครามและเกราะสวยงามเป็นมันวาว มันวิ่งยกขาหน้าก้าวสลับกับอย่างสง่างาม ขณะที่ลาเดินโซเซโงนเงนไปตามถนนเพราะบรรทุกของมาหนักมาก "ฉันอยากเป็นท่านบ้าง" ลาส่งเสียงอย่างเหนื่อยอ่อน "ไม่ต้องทำอะไร กินก็ดี และยังได้ใส่บังเหียนหรู ๆ อีก" ต่อมาไม่นาน ได้เกิดสงครามขึ้น ม้าตัวนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสและตายในวันเดียวกัน...ส่วนลาเพื่อนของมัน หลังจากวันนั้น บังเอิญได้ผ่านไปยังที่ที่ม้านอนตายอยู่ "ฉันคิดผิดซะแล้ว" ลารำพึง "ต่ำต้อยแต่ปลอดภัยดีกว่าความโก้หรูที่นำสู่หายนะ
สุกฤตตา สุขเกษม
   [ 24/01/2006 14:19 ]ความเห็นที่ 8 [61.19.41.* ]
ครั้งเมื่อม้าและลาเดินทางร่วมเส้นทางเดียวกันในวันหนึ่ง ตัวของม้าประดับเครื่องครบด้วยอานสำหรับสงครามและเกราะสวยงามเป็นมันวาว มันวิ่งยกขาหน้าก้าวสลับกับอย่างสง่างาม ขณะที่ลาเดินโซเซโงนเงนไปตามถนนเพราะบรรทุกของมาหนักมาก "ฉันอยากเป็นท่านบ้าง" ลาส่งเสียงอย่างเหนื่อยอ่อน "ไม่ต้องทำอะไร กินก็ดี และยังได้ใส่บังเหียนหรู ๆ อีก" ต่อมาไม่นาน ได้เกิดสงครามขึ้น ม้าตัวนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสและตายในวันเดียวกัน...ส่วนลาเพื่อนของมัน หลังจากวันนั้น บังเอิญได้ผ่านไปยังที่ที่ม้านอนตายอยู่ "ฉันคิดผิดซะแล้ว" ลารำพึง "ต่ำต้อยแต่ปลอดภัยดีกว่าความโก้หรูที่นำสู่หายนะ
สิรภัทร จ้า
   [ 24/01/2006 14:21 ]ความเห็นที่ 9 [61.19.41.* ]

ครั้งเมื่อม้าและลาเดินทางร่วมเส้นทางเดียวกันในวันหนึ่ง ตัวของม้าประดับเครื่องครบด้วยอานสำหรับสงครามและเกราะสวยงามเป็นมันวาว มันวิ่งยกขาหน้าก้าวสลับกับอย่างสง่างาม ขณะที่ลาเดินโซเซโงนเงนไปตามถนนเพราะบรรทุกของมาหนักมาก "ฉันอยากเป็นท่านบ้าง" ลาส่งเสียงอย่างเหนื่อยอ่อน "ไม่ต้องทำอะไร กินก็ดี และยังได้ใส่บังเหียนหรู ๆ อีก" ต่อมาไม่นาน ได้เกิดสงครามขึ้น ม้าตัวนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสและตายในวันเดียวกัน...ส่วนลาเพื่อนของมัน หลังจากวันนั้น บังเอิญได้ผ่านไปยังที่ที่ม้านอนตายอยู่ "ฉันคิดผิดซะแล้ว" ลารำพึง "ต่ำต้อยแต่ปลอดภัยดีกว่าความโก้หรูที่นำสู่หายนะ
ฐิติวรดา
   [ 24/01/2006 14:24 ]ความเห็นที่ 10 [58.147.56.* ]
ครั้งเมื่อม้าและลาเดินทางร่วมเส้นทางเดียวกันในวันหนึ่ง ตัวของม้าประดับเครื่องครบด้วยอานสำหรับสงครามและเกราะสวยงามเป็นมันวาว มันวิ่งยกขาหน้าก้าวสลับกับอย่างสง่างาม ขณะที่ลาเดินโซเซโงนเงนไปตามถนนเพราะบรรทุกของมาหนักมาก "ฉันอยากเป็นท่านบ้าง" ลาส่งเสียงอย่างเหนื่อยอ่อน "ไม่ต้องทำอะไร กินก็ดี และยังได้ใส่บังเหียนหรู ๆ อีก" ต่อมาไม่นาน ได้เกิดสงครามขึ้น ม้าตัวนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสและตายในวันเดียวกัน...ส่วนลาเพื่อนของมัน หลังจากวันนั้น บังเอิญได้ผ่านไปยังที่ที่ม้านอนตายอยู่ "ฉันคิดผิดซะแล้ว" ลารำพึง "ต่ำต้อยแต่ปลอดภัยดีกว่าความโก้หรูที่นำสู่หายนะ
สาฑิตา อวยพร
   [ 31/01/2006 19:33 ]ความเห็นที่ 11 [125.24.84.* ]
lo6d,kd555555++
ธนวัฒน์ อินฟู
   [ 11/08/2006 15:32 ]ความเห็นที่ 12 [61.19.41.* ]
ก้อหนุดดี
ชลลดา ตาล
   [ 18/08/2006 11:43 ]ความเห็นที่ 13 [61.19.41.* ]
รักจิงๆน้า
คธาวัฒน์ รัก หวาน
   [ 18/08/2006 11:44 ]ความเห็นที่ 14 [61.19.41.* ]
ดีจ้าทุกคน
แตม
   [ 18/08/2006 11:45 ]ความเห็นที่ 15 [125.25.60.* ]

...
...
   [ 12/10/2006 11:14 ]ความเห็นที่ 16 [125.25.60.* ]

..5
..5
   [ 12/10/2006 11:31 ]ความเห็นที่ 17 [125.25.60.* ]

25
เอามาแจก
   [ 12/10/2006 11:32 ]ความเห็นที่ 18 [58.181.194.* ]

ดีจ้ามาแล้วนะ
แตมมาแว้ว
   [ 4/11/2006 10:59 ]ความเห็นที่ 19 [58.181.194.* ]

อิอิ
แตมเอง
   [ 4/11/2006 11:08 ]ความเห็นที่ 20 [58.181.194.* ]

อิอิ
แตม
   [ 4/11/2006 11:22 ]ความเห็นที่ 21 [58.181.194.* ]

- -

- -
   [ 4/11/2006 11:28 ]ความเห็นที่ 22 [58.181.194.* ]

11
แตมี่
   [ 4/11/2006 11:30 ]ความเห็นที่ 23 [58.181.194.* ]

55 แจกค่ะ แจก
แตมมาแว้ว
   [ 4/11/2006 11:34 ]ความเห็นที่ 24 [58.181.194.* ]

แจก
แจกอีก
   [ 4/11/2006 11:39 ]ความเห็นที่ 25 [222.123.33.* ]
แตมรัก................ ใครหนอ
แตม 555
   [ 10/11/2006 20:00 ]ความเห็นที่ 26 [222.123.33.* ]
รักจริงนะ ชอบด้วย
นิว
   [ 10/11/2006 20:03 ]ความเห็นที่ 27 [222.123.33.* ]
ชอบเทอมาก
อานนท์
   [ 10/11/2006 20:05 ]ความเห็นที่ 28 [222.123.33.* ]
รักและห่วงใยทุกๆคน       ด.ร.ก.   6/3
นิวเองนะเพื่อน ๆ
   [ 10/11/2006 20:08 ]ความเห็นที่ 29 [222.123.33.* ]
 น่ากลัวจังเลยอะ
จากเด็ก 6/3 นะ 555
   [ 10/11/2006 20:13 ]ความเห็นที่ 30 [124.120.83.* ]

,mnbv
   [ 1/08/2007 18:37 ]ความเห็นที่ 31 [125.27.44.* ]

จาหวัดดีจร้าเราคนชอบอ่านนี้ทานสนุ๊กสนุกแต่ทว่าน่าจามีคำแปลสักกะนิดดด เพราะเราแปลมะค่อยเก่งอ่านะเอาไว้ว่างๆจามาเปิดดูคำแปลว่ามีคนแปลให้อะป่าวอยากอ่านต่อจิงจิ๊งบับบาย
รินรดา บุญมี
   [ 27/11/2007 20:15 ]


ชื่อ-นามสกุล *
อีเมล์
รายละเอียด
รูปประกอบ
 


หัวข้อในกลุ่มนี้
ลากับจักจั่น [ 10270 ]
งานศพเมียราชสีห์ [ 7248 ]
สามช่างซ่อมกำแพง [ 7400 ]
นายพรานกับผู้ขมังธนู [ 5376 ]
หนูกับหอยมุก [ 7708 ]
นกนางนวลกับเหยี่ยวนกเขา [ 5720 ]
กวางกับเสือ [ 11319 ]
นกนางแอ่นกับฝูงนกกระจาบ [ 6242 ]
ราชสีห์กับที่ปรึกษาทั้งสาม [ 7150 ]
ราชสีห์กับลาและหมาจิ้งจอก [ 7872 ]
มดกับตั๊กแตน [ 11356 ]
คันธนูของอีสป [ 5442 ]
เสื้อของพระจันทร์ [ 10443 ]
อัศวินศีรษะล้านกับวิกผม [ 5876 ]
คนตกเบ็ดกับปลา [ 6085 ]
ห่านป่ากับนกกระเรียน [ 6959 ]
ต้นสนกับต้นฉำฉา [ 6584 ]
กระต่ายกับหมาไล่เนื้อ [ 6964 ]
ราชสีห์ป่วย [ 7141 ]
มันสมองของลา [ 6465 ]
กากับเหยือกน้ำ [ 8114 ]
ความเพ้อฝันของหญิงรีดนมวัว [ 8366 ]
หมาป่า หมาจิ้งจอก และม้า [ 9260 ]
ลากับไก่และราชสีห์ [ 5162 ]
เด็กเล่นน้ำ [ 5963 ]
ปูกับหมาจิ้งจอก [ 6312 ]
หมาป่ากับแกะโง่ [ 6397 ]
นกพิราบกระหายน้ำ [ 6494 ]
โหรคนหนึ่ง [ 4545 ]
ความรักของนางแมว [ 7829 ]
หมูป่ากับลาโง่ [ 6664 ]
เทวรูปแห่งโชคลาภ [ 6876 ]
เมื่อสุนัขเชิญเพื่อนไปกินเลี้ยง [ 4969 ]
ลูกหมูกับฝูงแกะ [ 7466 ]
หมาบ้านกับหมาป่า [ 8113 ]
นายพรานกับชาวประมง [ 8666 ]
คนเลี้ยงวัวกับวัวที่หายไป [ 8677 ]
ราชสีห์ตกหลุมรัก [ 11630 ]
ลูกแกะหลงฝูงกับหมาป่า [ 7541 ]
กวางในคอกวัว [ 7007 ]
เต่ากับเป็ดป่า [ 8716 ]
ไก่ได้พลอย [ 19207 ]
The Wolf and the Lamb [ 6270 ]
หมากับเงา [ 13314 ]
The Lion's Share [ 5193 ]
The Wolf and the Crane [ 8743 ]
The Man and the Serpent [ 4418 ]
The Town Mouse and the Country Mouse [ 5578 ]
The Fox and the Crow [ 5684 ]
The Swallow and the Other Birds [ 6053 ]
The Ass and the Lapdog [ 4900 ]
ราชสีห์กับหนู : The Lion and the Mouse [ 15035 ]
The Frogs Desiring a King [ 4528 ]
The Mountains in Labour [ 4039 ]
The Hares and the Frogs [ 3867 ]
The Wolf and the Kid [ 5300 ]
The Woodman and the Serpent [ 4889 ]
The Bald Man and the Fly [ 3901 ]
The Fox and the Stork [ 4093 ]
The Fox and the Mask [ 4244 ]
The Jay and the Peacock [ 5148 ]
The Frog and the Ox [ 8248 ]
Androcles [ 4126 ]
The Bat, the Birds, and the Beasts [ 4174 ]
The Hart and the Hunter [ 3988 ]
The Serpent and the File [ 7765 ]
The Man and the Wood [ 4193 ]
The Belly and the Members [ 4755 ]
The Hart in the Ox-Stall [ 3774 ]
The Fox and the Grapes [ 14814 ]
The Horse, Hunter, and Stag [ 4779 ]
The Peacock and Juno [ 4355 ]
The Fox and the Lion [ 5137 ]
The Lion and the Statue [ 3882 ]
The Ant and the Grasshopper [ 4932 ]
The Tree and the Reed [ 4712 ]
The Fox and the Cat [ 5702 ]
The Wolf in Sheep's Clothing [ 3968 ]
The Dog in the Manger [ 4055 ]
The Man and the Wooden God [ 3811 ]
The Fisher [ 4017 ]
The Shepherd's Boy [ 3905 ]
The Young Thief and His Mother [ 5039 ]
The Man and His Two Wives [ 4184 ]
The Nurse and the Wolf [ 4161 ]
The Tortoise and the Birds [ 3827 ]
The Two Crabs [ 4414 ]
The Ass in the Lion's Skin [ 10369 ]
The Two Fellows and the Bear [ 4964 ]
The Two Pots [ 4915 ]
The Four Oxen and the Lion [ 4388 ]
The Fisher and the Little Fish [ 4860 ]
Avaricious and Envious [ 4090 ]
The Crow and the Pitcher [ 4619 ]
The Man and the Satyr [ 5589 ]
ห่านกับไข่ทองคำ : The Goose With the Golden Eggs [ 12246 ]
The Labourer and the Nightingale [ 4051 ]
The Fox, the Cock, and the Dog [ 4622 ]
The Wind and the Sun [ 11876 ]
Hercules and the Waggoner [ 4395 ]
The Man, the Boy, and the Donkey [ 5538 ]
The Miser and His Gold [ 5098 ]
The Fox and the Mosquitoes [ 4435 ]
The One-Eyed Doe [ 4255 ]
The Fox Without a Tail [ 4879 ]
Belling the Cat [ 8433 ]
The Hare and the Tortoise [ 4815 ]
The Old Man and Death [ 5153 ]
The Bundle of Sticks [ 6158 ]
The Lion in Love [ 6705 ]
The Lion, the Fox, and the Beasts [ 6704 ]
The Ass's Brains [ 7866 ]
The Hare With Many Friends [ 5407 ]
The Eagle and the Arrow [ 9938 ]
The Milkmaid and Her Pail [ 7843 ]
The Cat-Maiden [ 9460 ]
The Horse and the Ass [ 9327 ]
The Trumpeter Taken Prisoner [ 7657 ]
The Buffoon and the Countryman [ 9842 ]
The Old Woman and the Wine-Jar [ 12211 ]
หมาป่ากับแพะ The Fox and the Goat [ 33988 ]
ขอความช่วยเหลือ [ 9481 ]
 

 

 

HOME | NEWS | FUN | GAMES | PARENTING | SHOPPING | ADVERTISE
Copyright and disclaimer 1999-2009, Kids Square Co.,Ltd. Tel.+66(0)2237-7755
Best view with Internet Explorer 8.0 Any suggestion click here

๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝไซต๏ฟฝ www.kidsquare.com ๏ฟฝอง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัท ๏ฟฝิด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝำกัด
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ็นผ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝะกอบ๏ฟฝ๏ฟฝรพาณิช๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ็กท๏ฟฝอนิก๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝิน๏ฟฝ๏ฟฝรจ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยน๏ฟฝาณิช๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัฒ๏ฟฝาธ๏ฟฝรกิจ๏ฟฝ๏ฟฝรค๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝะท๏ฟฝวง๏ฟฝาณิช๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝรก๏ฟฝาค๏ฟฝ 2546 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยน๏ฟฝลข๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7100403001240