เกมของเรา
รวมเกมให้เล่น

IQ Test
E- card
มุมสัตว์เลี้ยง
E- for Fun
นักประดิษฐ์
นักทดลอง
นักสะสม
นักเขียน
เข้าครัว
เทศกาล
นิทานออนไลน์
นิทานเริงใจ

คุณแม่ตั้งครรภ์
ดูแลลูก
เล่นกับลูก
พัฒนาการเด็ก
เข้าใจวัยรุ่น
ปรึกษาคุณหมอ
Gifted Child
มุมสบายของคุณแม่
ชื่ออะไรดี??
รวมลิ้งค์


Digital Photo Online Lab
Instant Online Solutions for You


Category: นักทดลอง :: โลกของเรา :: เครือข่ายแห่งธรรมชาติ

เครือข่ายแห่งธรรมชาติ
15 กันยายน 2546
  
        

น้องๆ เคยคิดหรือสงสัยกันบ้างหรือไม่คะ ว่าสัตว์ต่างๆ ที่หากิน และ มีชีวิตอยู่บนโลกนี้นั้น มันต้องพึ่งพา และเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหน และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง หรือจริงๆแล้วมันสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ คำตอบก็คือสิ่งมีชีวิตที่จะดำรงคงอยู่บนโลกนี้ได้นั้นจะต้องเกี่ยวข้อง และพึ่งพาซึ่งกัน และกันทั้งนั้นเลยล่ะค่ะ และความสัมพันธ์ที่ว่านี้ก็เป็นเครือข่ายที่ใหญ่มากทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ก็จะต้องมีการติดต่อกันเป็นวงจรรวมถึงเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม และธรรมชาติที่มันอาศัยอยู่ด้วยตลอดเวลาค่ะ สภาพแวดล้อมแต่ละแบบที่มีอยู่บนโลกของเราไม่ว่าจะเป็นทะเลทราย ป่าดงดิบ ในหนองน้ำ หรอมหาสมุทรต่างก็มีชีวิตต่างๆ หลายรูปแบบอาศัยอยู่ มันเหล่านั้น ต่างก็ต้องช่วยเหลือกัน โดยการแบ่งถ่ายพลังงานต่อไปเป็นวัฏจักรโดยการเป็นอาหารให้กัน และกันตามแบบห่วงโซ่อาหาร สิ่งมีชีวิตในแต่ละสภาพแวดล้อม ต่างก็ต้องปรับสภาพของมันให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนั้นๆ ด้วยเพื่อให้เกิดความสมดุลย์ ยกตัวอย่างเช่น ในทะเลทรายที่แห้งแล้งสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืช หรือ สัตว์ต่างก็ต้องมีลักษณะพิเศษในตัวมันเอง นั่นก็คือ ความสามารถในการทนความร้อน และความแห้งแล้งโดยที่มันยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ เราจะเห็นว่าพืช เช่นต้นกระบองเพชรซึ่งทนควมร้อนได้สูงก็เป็นพืชที่ขึ้นอยู่ในทะเลทราย อูฐเป็นสัตว์ที่อยู่ในทะเลทรายได้เป็นเวลานานเช่นกัน เพราะธรรมชาติได้สร้างให้ร่างกายของมันสามารถทนต่อความร้อนสูงได้ หรือแม้แต่ในมหาสมุทรพืชน้ำเล็กๆ ก็สามารถเป็นอาหารให้ปลาได้ และ ปลาก็จะเป็นอาหารให้กับปลาที่ใหญ่กว่าต่อไป ความสัมพันธ์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ คือ การเชื่อมโยง และ ความสมดุลย์ ที่ธรรมชาติสร้างมาให้และมันจะเกี่ยวข้องกันไปเรื่อยๆ จนเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุด ก็คือโลกนั่นเองค่ะ

ชื่อ-นามสกุล *
อีเมล์
รายละเอียด
รูปประกอบ
 


หัวข้อในกลุ่มนี้
โลกของเรา [ 3450 ]
โลกของเราเกิดขึ้นได้อย่างไร [ 5084 ]
ส่วนประกอบของพื้นผิวโลก [ 24975 ]
สารเคมีแห่งชีวิต [ 2477 ]
เซลล์ต่างๆ ที่มีอยู่ในพืชและต้นไม้ [ 4626 ]
เซลล์ต่างๆ ที่มีอย่ในพืช [ 4225 ]
เซลล์ของสัตว์ [ 10801 ]
ชีวิตในรูปแบบต่างๆ [ 3459 ]
อาหารเพื่อชีวิต [ 3973 ]
การสร้างพลังงานของสัตว์และพืช [ 4862 ]
การดูดซึมอาหารของสัตว์และพืชเป็นอย่างไร [ 4919 ]
สัตว์ต่างๆมีการย่อยอาหารอย่างไร [ 3951 ]
ระบบการหายใจของสิ่งมีชีวิต [ 9749 ]
การทำงานของหัวใจและระบบเลือดของสิ่งมีชีวิต [ 6662 ]
สัตว์มีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้าง [ 4087 ]
การรับรู้ของสัตว์ต่างๆ [ 5046 ]
แสง แม่เหล็กและไฟฟ้า [ 3677 ]
เซลล์ของสัตว์ระบบประสาท สมอง และพฤติกรรมต่างๆ ของสัตว์ [ 4702 ]
สมองใครใหญ่กว่ากัน [ 3730 ]
พฤติกรรมต่างๆ ของสัตว์ [ 5541 ]
พฤติกรรมที่ซับซ้อนของสัตว์ [ 3349 ]
การสืบพันธุ์ [ 9104 ]
วงจรชีวิต [ 183624 ]
สัตว์สังคม [ 9470 ]
ชีวิตครอบครัวของสัตว์ [ 3976 ]
ลำดับชั้นในสังคมสัตว์ [ 4672 ]
ทำไมสัตว์ต้องอยู่รวมกันเป็นฝูง [ 10277 ]
เครือข่ายแห่งธรรมชาติ [ 3780 ]
การจู่โจมและการป้องกันตัวของสัตว์ [ 6032 ]
ความสมดุลของประชากรสัตว์ [ 4524 ]
สัตว์กับการอพยพและการจำศีลในฤดูหนาว [ 12941 ]
การทำเขตแดนของสัตว์ [ 5994 ]
วิวัฒนาการของสัตว์และพืช [ 10414 ]
เอ๊ะเสียงอะไร [ 3398 ]
 

 

 

HOME | NEWS | FUN | GAMES | PARENTING | SHOPPING | ADVERTISE
Copyright and disclaimer 1999-2009, Kids Square Co.,Ltd. Tel.+66(0)2237-7755
Best view with Internet Explorer 8.0 Any suggestion click here

เว็บไซต์ www.kidsquare.com ของบริษัท คิดส์สแควร์ จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2546 ทะเบียนเลขที่ 7100403001240