เกมของเรา
รวมเกมให้เล่น

IQ Test
E- card
มุมสัตว์เลี้ยง
E- for Fun
นักประดิษฐ์
นักทดลอง
นักสะสม
นักเขียน
เข้าครัว
เทศกาล
นิทานออนไลน์
นิทานเริงใจ

คุณแม่ตั้งครรภ์
ดูแลลูก
เล่นกับลูก
พัฒนาการเด็ก
เข้าใจวัยรุ่น
ปรึกษาคุณหมอ
Gifted Child
มุมสบายของคุณแม่
ชื่ออะไรดี??
รวมลิ้งค์


Digital Photo Online Lab
Instant Online Solutions for You


Category: ดูแลลูก :: พี่เลี้ยงและเนอร์สเซอรี่ :: เนอร์สเซอรี่ที่ดีควรจะ....

เนอร์สเซอรี่ที่ดีควรจะ....
27 สิงหาคม 2546
  
        1. มีความปลอดภัย จัดแบ่งสถานที่เป็นสรรส่วน  มีเครื่องเล่นเหมาะกับวัย หรือมีการเล่นเกมเสริมทักษะ
2. มีการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก เช่นเสริมทักษะการพูด  เพื่อให้ลูกกล้าแสดงออก มีความมั่นใจในการตัดสินใจ เกิดความภาคภูมิใจในผลงานที่เค้าแสดงออกไป
3. จัดโภชนาการที่ถูกต้อง เหมาะสมกับวัย ลูกก็จะแข็งแรง และมีสุขภาพที่ดี  พัฒนาการทางร่างกาย และสติปัญญาก็จะดีตามไปด้วย
4. มีการสอนให้เด็กรู้จักการช่วยเหลือตัวเอง ปรับตัวเองในการอยู่ร่วมกับคนอื่น
5. สอนให้เด็กรู้จักการรอคอย รู้จักฟังและรู้จักระเบียบวินัย
6. เอาใจใส่ดูแล และส่งเสริมเด็กในด้านต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น ลูกคุณก็จะได้รับการพัฒนาในด้านนั้นๆ และนำไปสู่ความพร้อมที่จะเข้าสู่ชั้นอนุบาลต่อไป
หากเนิร์สเซอร์รี่ไม่สามารถจัดสิ่งที่กล่าวมานั้นจะมีข้อเสีย
1. หากเนิร์สเซอร์รี่ไม่สะอาดจะทำให้เด็กมีการเจ็บป่วยบ่อย โดยเฉพาะโรคหวัด
2. อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นได้ง่ายหากที่เนิร์สเซอร์รี่จัดสถานที่ที่ไม่เหมาะสม เช่นวางเครื่องเล่นในส่วนที่ดูแลไม่ถึง
3. เนิร์สเซอร์รี่ที่มีสัดส่วนคนดูแลน้อยกว่าเด็กจะทำให้ดูแลเด็กไม่ทั่วถึง จะเกิดปัญหาเด็กทะเลาะกัน และอุบัติเหตุได้

ชื่อ-นามสกุล *
อีเมล์
รายละเอียด
รูปประกอบ
 


หัวข้อในกลุ่มนี้
ตรวจสอบความปลอดภัย [ 3774 ]
ช่วยเด็กปรับตัวให้เข้ากับพี่เลี้ยง [ 3131 ]
ถึงเวลาเปลี่ยนพี่เลี้ยงได้แล้ว [ 3912 ]
จะรู้ได้อย่างไรว่าเนอสเซอรี่ที่หาไว้ให้ลูกดีจริง [ 3777 ]
เนอร์สเซอรี่ที่ดีควรจะ.... [ 4587 ]
อายุเท่าไหร่ดีจึงจะเหมาะ [ 4909 ]
วางแผนล่วงหน้าดีมั๊ย [ 3160 ]
 

 

 

HOME | NEWS | FUN | GAMES | PARENTING | SHOPPING | ADVERTISE
Copyright and disclaimer 1999-2009, Kids Square Co.,Ltd. Tel.+66(0)2237-7755
Best view with Internet Explorer 8.0 Any suggestion click here

เว็บไซต์ www.kidsquare.com ของบริษัท คิดส์สแควร์ จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2546 ทะเบียนเลขที่ 7100403001240