เกมของเรา
รวมเกมให้เล่น

IQ Test
E- card
มุมสัตว์เลี้ยง
E- for Fun
นักประดิษฐ์
นักทดลอง
นักสะสม
นักเขียน
เข้าครัว
เทศกาล
นิทานออนไลน์
นิทานเริงใจ

คุณแม่ตั้งครรภ์
ดูแลลูก
เล่นกับลูก
พัฒนาการเด็ก
เข้าใจวัยรุ่น
ปรึกษาคุณหมอ
Gifted Child
มุมสบายของคุณแม่
ชื่ออะไรดี??
รวมลิ้งค์


Digital Photo Online Lab
Instant Online Solutions for You


Category: กิจกรรมสำหรับเล่นกับลูก :: กิจกรรมศิลปะ แบบความร่วมมือของเด็กอนุบาล โดย ดร.พัชรี ผลโยธิน :: กิจกรรมที่ 1

กิจกรรมที่ 1
11 กันยายน 2546
  
        
จำนวนผู้เล่น กลุ่มละ 3-5 คน
อุปกรณ์  กระดาษวาดเขียนสีดำหนึ่งแผ่นใหญ่ สีชอล์ก
กิจกรรม

1. ให้เด็กเลือกสีชอล์กคนละ 1 แท่ง
2. ให้เด็กแต่ละคนเขียนวงกลมขนาดใหญ่ไม่เกินฝ่ามือของตน ด้วยสีชอล์กที่เลือก จำนวน 3 วง บนกระดาษ
3. ให้เด็กระบายสีรอบวงกลมทั้ง 3
4. ให้เด็กเลือกวงกลมที่ตนชอบ และลากเส้นจากวงกลมนั้นไปต่อกับวงกลมใดก็ได้ ของเพื่อน แล้วกล่าว สวัสดี สนทนาทักทายกับเจ้าของวงกลมนั้น
5. ให้เด็กตัดสินใจร่วมกันว่าจะใช้สีอะไร (เช่นสีดำ สีเขียว สีแดง) จำนวน 2 สี และ เส้นอะไร (เช่นเส้นตรง ปะจุด เส้นซิกแซก) 2 เส้น ช่วยกันต่อเติมงาน โดยมีข้อตกลง กันว่าจะตกแต่งบนพื้นที่ว่างรอบวงกลมเท่านั้น ส่วนภายในวงกลมนั้น เจ้าของ วงกลมจะเป็นผู้ตกแต่ง
6. ครูให้เด็กหยุดพิจารณางานบางเวลา และร่วมกันทำต่อจนพอใจ
7. ครูและเด็กช่วยกันติดผลงานลงบนฝาผนังหรือป้ายนิเทศ

1. ครูต้องใจเย็น ให้เวลาเด็กคิดทำงานร่วมกัน
2. ฝึกให้เด็กใช้อุปกรณ์ร่วมกัน
3. ให้อิสระเด็กคิดสร้างสรรค์งาน โดยคำนึงถึงกระบวนการมากกว่าผลงาน
ชื่อ-นามสกุล *
อีเมล์
รายละเอียด
รูปประกอบ
 


หัวข้อในกลุ่มนี้
กิจกรรมศิลปะแบบร่วมมือของเด็กอนุบาล [ 20651 ]
กิจกรรมที่ 1 [ 6863 ]
กิจกรรมที่ 2 [ 7775 ]
 

 

 

HOME | NEWS | FUN | GAMES | PARENTING | SHOPPING | ADVERTISE
Copyright and disclaimer 1999-2009, Kids Square Co.,Ltd. Tel.+66(0)2237-7755
Best view with Internet Explorer 8.0 Any suggestion click here

เว็บไซต์ www.kidsquare.com ของบริษัท คิดส์สแควร์ จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2546 ทะเบียนเลขที่ 7100403001240