Message:

Email ของคุณ:
Email ของเพื่อน:
เกมของเรา
รวมเกมให้เล่น
Digital Photo Online Lab
SMS :: E-mail Marketing
Instant Online Solutions for You
 
Search :
  kidsquare.com PROFILE
 
 

Kidsquare.com จดทะเบียน ณ วันที่ 10 ก.พ. 41ด้วยความตั้งใจที่จะเป็นศูนย์รวมสินค้าเด็กออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และได้จดทะเบียนเป็นบริษัท คิดส์สแควร์ จำกัด ในเวลาต่อมา เมื่อเห็นความต้องการของตลาดเด็กในประเทศไทย ในขณะเดียวกันความไม่พร้อมของผู้ใหญ่ ที่จะเลือกมอบสิ่งดีๆให้กับเด็กของเราเอง ทั้งในด้านปัจจัย และความเข้าใจในความต้องการของเด็กแต่ละวัย เราจึงมุ่งมั่นที่จะทำงานนี้ให้สำเร็จโดยเปลี่ยน แผนมาให้ความรู้ความเข้าใจกับพ่อแม่ผู้ปกครองก่อน ในระยะเวลาที่ผ่านมา และจึงให้ข้อมูลแก่เด็ก ดังในช่วงปีนี้ จะมีผลงานสำหรับเด็ก ที่เราสร้างขึ้นมาเองออกสู่ตลาด ขอให้ติดตามกันต่อไป

VISION

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรเริ่มต้นที่สถาบันครอบครัว เริ่มตั้งแต่ตั้งครรภ์ ความรักความผูกพันที่พ่อแม่ส่งทอดให้กับลูก ความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้อง ระหว่างเพื่อน สิ่งแวดล้อมรอบตัวเยาวชน และการพัฒนาการศึกษา เด็กทุกคนควรจะมีโอกาสเติบโตขึ้นมาอย่างมีความสุข ซึ่งสื่อการเรียนที่เน้นให้เด็กได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัตินั้น จะทำให้เด็กสามารถเข้าใจถึงที่มาที่ไปของเหตุการณ์ต่างๆจากประสบการณ์จริง เมื่อเยาวชนมีความสุขกับการเรียน ก็สามารถผลักดันให้ระดับการศึกษาของประชากรไทยสูงขึ้น และเด็กที่เติบโตมาจากสิ่งแวดล้อมที่มีทั้งความรัก ความอบอุ่น จะเป็นประชากรที่มีคุณภาพชีวิตสูงกว่า กลุ่มครอบครัวที่มีปัญหา ฉะนั้นการสนับสนุนการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว ให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง หรือส่งเสริมให้เด็กรู้จักใช้ชีวิตในสังคม จากการเล่นกับเพื่อนๆ จะเป็นจุดเริ่มที่ดีของการพัฒนาคุณภาพประชากร


MISSION

บริษัท คิดส์สแควร์ จำกัด มุ่งที่จะเป็นผู้ผลิต และนำเสนอสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็ก เพื่อช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นพัฒนาการทั้งทางสติปัญญา สังคม และอารมณ์ เสริมสร้าง E.Q. และ I.Q. ให้แก่สมาชิกในครอบครัว


OBJECTIVE

เป็นผู้นำในกลุ่มผู้ออกแบบสื่อเกมคอมพิวเตอร์ และผู้ผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็ก เพื่อช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นพัฒนาทั้ง E.Q. และ I.Q. ให้เยาวชน

เป็นศูนย์รวมสินค้าเพื่อเด็ก ออนไลน์

ฺB2C - 2005 หากใครต้องการหาสินค้าเด็กต้องหาพบได้ที่ Kidsquare.com ภายในปี 2005

B2B - 2010 เป็นศูนย์รวม ติดต่อสื่อขาย สั่งผลิต สินค้าเพื่อเด็ก ทั้งในและต่างประเทศ

การนำเสนอผลงาน

ให้ความรู้แก่สมาชิกผ่านทางเวบไซต์ kidsquare.com โดยเน้นให้พ่อแม่เข้าใจในพัฒนาการเด็กแต่ละวัย สามารถเลือกทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวได้ตามศักยภาพ ของสมาชิกในครอบครัว ในขณะเดียวกัน ทางทีมงานได้เลือกสรรสินค้าเด็กที่มีคุณภาพ มาแนะนำให้กับสมาชิกด้วย


กลุ่มเป้าหมาย

1. กลุ่มโรงเรียน กลุ่มผู้พัฒนาการศึกษา

2. ผู้ผลิตสินค้าเด็ก

3. ครูอาจารย์ และพ่อแม่

4. ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการ (End Users) คือ เด็กในช่วงอายุ 3 – 12 ปี

สินค้า และบริการ

1. ขายสินค้าสำหรับเด็ก และครอบครัว ผ่านเว็บไซต์ Kidsquare.com

2. รับพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ประเภทเกมกล่อง และ สื่อ CD Interactive Game

3. รับพัฒนา Online Marketing Program for Kids

4. รับพัฒนาเว็บไซต์

  Our address
 
 

ที่ตั้ง 157 ซอยสิรินธร 7 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางบำหรุ บางพลัด กรุงเทพฯ 10700
เวบไซต์ http://www.kidsquare.com
การติดต่อ โทรศัพท์ +66(0) 2881 9763
Fax. +66(0) 2886 4081
E-mail : [email protected]

ติดต่อเรา | เกี่ยวกับบริษัท | นโยบายการสั่งซื้อ
ยินดีรับบัตร kidsquare accept VISA, Master, AMEX and JCB card

HOME | NEWS | FUN | GAMES | PARENTING | SHOPPING | ADVERTISE
Copyright and disclaimer 1999-2009, Kids Square Co.,Ltd. Tel.+66(0)2237-7755
Best view with Internet Explorer 8.0 Any suggestion click here

๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝไซต๏ฟฝ www.kidsquare.com ๏ฟฝอง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัท ๏ฟฝิด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝำกัด
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ็นผ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝะกอบ๏ฟฝ๏ฟฝรพาณิช๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ็กท๏ฟฝอนิก๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝิน๏ฟฝ๏ฟฝรจ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยน๏ฟฝาณิช๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัฒ๏ฟฝาธ๏ฟฝรกิจ๏ฟฝ๏ฟฝรค๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝะท๏ฟฝวง๏ฟฝาณิช๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝรก๏ฟฝาค๏ฟฝ 2546 ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยน๏ฟฝลข๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 7100403001240