งานโฆษณา
  แบนเนอร์หลัก
ทุกหน้าเว็บ


  แบนเนอร์ข้าง ทุกหน้าเว็บใน กลุ่มเดียวกัน

  Promotion & Free Stuff

  บอกต่อให้เพื่อน โดยให้เพื่อน แจ้งทางมือถือของเพื่อน

  บอกต่อให้เพื่อน โดยให้เพื่อน แจ้งทางอีเมลของเพื่อน

  โลโก้สินค้า เพื่อส่ง link เข้าสู่หน้าร้าน
ที่ขายสินค้าของท่าน


  งานบริการ
   
   
 
รหัส
สินค้า/บริการ
หน่วย
ราคาต่อหน่วย
ct0500 บริการจัดทำหน้าเนื้อหา พร้อมภาพประกอบ เพื่อลงโฆษณาทางเว็บ Kidsquare.com
หน้า
520.00
ctn3000 บริการจัดทำหน้าเนื้อหา พร้อมภาพประกอบ พร้อมประชาสัมพันธ์ ผ่านทาง Newsletter
ฉบับ
3,120.00
bnd2500 บริการออกแบบ และผลิต Banner (3 steps animation)
Banner
2,600.00
ps250 จัดทำหน้าสินค้า เพื่อจำหน่ายออนไลน์
รายการ
260.00
ps040 จัดทำหน้าสินค้า เพื่อจำหน่ายออนไลน์ (ps250 Free of charge)
% การขาย
40%
ptd00 บริการออกแบบ และผลิต Brochure, Catalog,
on quote
cdd00 บริการออกแบบ และผลิต CD Presentation, Interactive Program / Game
on quote
wd00 บริการออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์
on quote
tpd00 บริการออกแบบสื่อของเล่นเด็ก, premium
on quoteHOME | NEWS | FUN | GAMES | PARENTING | SHOPPING | ADVERTISE
Copyright and disclaimer 1999-2009, Kids Square Co.,Ltd. Tel.+66(0)2237-7755
Best view with Internet Explorer 8.0 Any suggestion click here

เว็บไซต์ www.kidsquare.com ของบริษัท คิดส์สแควร์ จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2546 ทะเบียนเลขที่ 7100403001240