งานโฆษณา
  แบนเนอร์หลัก
ทุกหน้าเว็บ


  แบนเนอร์ข้าง ทุกหน้าเว็บใน กลุ่มเดียวกัน

  Promotion & Free Stuff

  บอกต่อให้เพื่อน โดยให้เพื่อน แจ้งทางมือถือของเพื่อน

  บอกต่อให้เพื่อน โดยให้เพื่อน แจ้งทางอีเมลของเพื่อน

  โลโก้สินค้า เพื่อส่ง link เข้าสู่หน้าร้าน
ที่ขายสินค้าของท่าน


  งานบริการ
   
   


   

รหัส
สินค้า/บริการ
หน่วย
ราคาต่อหน่วย
bads01 ค่าโฆษณาโลโก้สินค้า เพื่อส่ง link
เข้าสู่หน้าร้านที่ขายสินค้าของท่าน
เดือน
987.00
bads03 ค่าโฆษณาโลโก้สินค้า เพื่อส่ง link
เข้าสู่หน้าร้านที่ขายสินค้าของท่าน
3เดือน
2,664.90
bads06 ค่าโฆษณาโลโก้สินค้า เพื่อส่ง link
เข้าสู่หน้าร้านที่ขายสินค้าของท่าน
6เดือน
4,737.60
bads12 ค่าโฆษณาโลโก้สินค้า เพื่อส่ง link
เข้าสู่หน้าร้านที่ขายสินค้าของท่าน
ปี
8,290.80
   

HOME | NEWS | FUN | GAMES | PARENTING | SHOPPING | ADVERTISE
Copyright and disclaimer 1999-2009, Kids Square Co.,Ltd. Tel.+66(0)2237-7755
Best view with Internet Explorer 8.0 Any suggestion click here

เว็บไซต์ www.kidsquare.com ของบริษัท คิดส์สแควร์ จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2546 ทะเบียนเลขที่ 7100403001240