งานโฆษณา
  แบนเนอร์หลัก
ทุกหน้าเว็บ


  แบนเนอร์ข้าง ทุกหน้าเว็บใน กลุ่มเดียวกัน

  Promotion & Free Stuff

  บอกต่อให้เพื่อน โดยให้เพื่อน แจ้งทางมือถือของเพื่อน

  บอกต่อให้เพื่อน โดยให้เพื่อน แจ้งทางอีเมลของเพื่อน

  โลโก้สินค้า เพื่อส่ง link เข้าสู่หน้าร้าน
ที่ขายสินค้าของท่าน


  งานบริการ
   
   


 
รหัส
สินค้า/บริการ
หน่วย
ราคาต่อหน่วย
mads01 ค่าโฆษณาแบนเนอร์หลัก ทุกหน้าเว็บ
เดือน
4,000.00
mads03 ค่าโฆษณาแบนเนอร์หลัก ทุกหน้าเว็บ
3เดือน
10,000.00
mads06 ค่าโฆษณาแบนเนอร์หลัก ทุกหน้าเว็บ
6เดือน
18,000.00
mads012 ค่าโฆษณาแบนเนอร์หลัก ทุกหน้าเว็บ
ปี
34,000.00
                * ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม *
 

HOME | NEWS | FUN | GAMES | PARENTING | SHOPPING | ADVERTISE
Copyright and disclaimer 1999-2009, Kids Square Co.,Ltd. Tel.+66(0)2237-7755
Best view with Internet Explorer 8.0 Any suggestion click here

เว็บไซต์ www.kidsquare.com ของบริษัท คิดส์สแควร์ จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2546 ทะเบียนเลขที่ 7100403001240